Gradonačelnik Zabok Ivan Hanžek, gradonačelnica Pakraca Anamarija BLažević i načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan imenovani su u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Domu lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Ustanovljen je 1994. godine, a Kongresom je zamijenjena dotadašnja Stalna konferencija lokalnih i regionalnih vlasti Europe. Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva, a usmjeren je k promicanju suradnje na europskoj razini i prepoznavanju praktičnih znanja potrebnih službenicima lokalne uprave.

Valja reći kako je gradonačelnik Ivan Hanžek treći puta za redom izabran u spomenuto izaslanstvo o čemu odluku donosi ministar uprave i pravosuđa. (Grad Zabok)