Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak donio je odluku o raspisivanju Javnog poziva za za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sve studente preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku godinu 2023./24..

Iz Proračuna Grada Čazme za 2023.  (za akademsku godinu 2023./2024.) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za redovne studente u jednokratnom iznosu od 150,00 EURA po studentu. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Gradonačelnik Pirak donio je također i odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje kamate studentskih kredita za akademsku godinu 2023./24..

Pravo na sufinanciranje studentskih kredita ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Grad Čazma financirati će cjelokupnu ugovorenu i interkalarnu kamatu po kreditima odobrenim u Erste&Steiermärkische Bank d.d. za svakog studenta koji realizira kredit u banci. Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Erste&Steiermärkische Bank d.d., sukladno kriterijima i uvjetima banke, napominju iz Grada. Grad Čazma financirati će kamatu kredita za nenamjenske troškove školovanja (bez pravdanja troškova računima) ukoliko se isplata kredita realizira u mjesečnim tranšama.

Ukoliko isplata odnosno korištenje kredita ide jednokratno, Grad Čazma financirati će kamatu jedino uz pravdanje računom za trošak školarine te u tom slučaju banka isplaćuje odobreni iznos kredita direktno fakultetu po izdanom računu.

Iznos kredita te rokove korištenja i vraćanja kredita utvrđuje banka za svakoga korisnika pojedinačno te banka može odbiti zahtjeve studenata ukoliko ne zadovoljavaju uvjete banke, nakon odobrenja kredita od strane banke, Grad Čazma potpisuje Ugovor o sufinanciranju kamate sa svakim studentom koji realizira kredit u banci.

Svi korisnici dužni su vraćati kredit sukladno odredbama sklopljenog ugovora s bankom. Za studente odnosno korisnike kredita kojima je prosjek ocjena svih godina studija veći od 4.5, Grad Čazma preuzeti će obvezu vraćanja glavnice kredita, uz uvjet zapošljavanja na području Grada isti vremenski period koliko je trajalo korištenje kredita. Ukoliko u roku 6 mjeseci korisnik ne pronađe posao u skladu sa završenim usmjerenjem na području Čazme, korisniku prestaje obveza zapošljavanja na području Grada,  a u tom slučaju Grad Čazma preuzeti će obvezu vraćanja glavnice kredita u iznosu 50 posto. Ukoliko u roku 6 mjeseci nakon završetka studija korisnik odbije ponuđeni posao od
strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u skladu sa završenim studijem, Grad Čazma neće preuzeti obvezu vraćanja kredita.

Javni poziv je otvoren trajno, do kraja akademske godine, ističu iz Grada. (Grad Čazma)