Po treći put u tri godine našeg velikog izbora za najbolji grad Grad Dubrovnik plasirao se u samo finale u kategoriji gospodarstvo, u kojoj se tako i ove godine bori za titulu najboljega. U međuvremenu, lani su pobijedili u Smart-city kategoriji, a godinu ranije u kategoriji svih kategorija – kvaliteti života, te su proglašeni najboljim gradom za život u zemlji. 

Titulu najboljeg grada za gospodarstvo ove godine pokušat će izboriti na temelju parametara u kojima su među vodećim gradovima. Prema izrađenoj analizi među vodećih su pet gradova po prosječnom dohotku po stanovniku (38.130 kuna), po efikasnosti gradske uprave i prosjeku ukupnih prihoda grada po zaposlenome nadalje, broju obrtnika na 1.000 (36), a među deset su najboljih gradova i po prosječnoj zaposlenosti.

Svoju kandidaturu baziraju, među ostalim, I na mjerama pomoći gospodarstvenicima, tradicijskim obrtima i održivome turizmu, pogotovo u krizi zbog korone. Proračunske mjere pomoći poduzetnicima, kako navode u sjedištu Dubrovačko-neretvanske županije, provode se kroz umanjenje troškova zakupa gradskih poslovnih prostora i javnih površina te sufinanciranje zakupa poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu grada.

Grad Dubrovnik među prvim je hrvatskim gradovima prepoznao negativan utjecaj koji će pandemija koronavirusa imati na lokalno gospodarstvo. Ponašajući se odgovorno i djelujući proaktivno, Grad promptno reagira i uz mjere namijenjene građanima za prevladavanje krize, donosi i niz mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenim krizom. Paket mjera za prevladavanje krize uzrokovane koronavirusom predstavljen je javnosti 27. ožujka 2020., a usvojen na prvoj on-line sjednici Gradskog vijeća 8. travnja.

U sklopu paketa mjera za gospodarstvenike u tromjesečju travanj-lipanj ističe se umanjenje plaćanja zakupa poslovnog prostora za 50 posto i umanjenje plaćanja zakupa javnih površina za 70 posto te ukidanje plaćanja reklama.

Dodatnom Odlukom krajem srpnja smanjili iznos zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, a iznos se obračunava prema postotku ostvarenih noćenja na području Grada Dubrovnika sukladno službenim podacima Turističke zajednice Grada Dubrovnika, a na način da su za tekući mjesec 2020. godine mjerodavni podaci usporedbe prethodnog mjeseca u odnosu na taj mjesec 2019. godine.  Istom odlukom smanjenje ugovornih iznosa zakupnine u razdoblju od 1. listopada – 31. ožujka 2021. godine iznosit će 99% iznosa.

Prema istom principu (postotak ostvarenog  broja noćenja) odobreno je i smanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnih površina za kioske I stolove I stolice ugostiteljskih objekata u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2020. uz potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

Od početka korona krize i primjene prvih mjera pomoći u ožujku, odnosno travnju, kroz umanjene fakturiranih iznosa zakupa, Grad Dubrovnik je izravno zakupcima poslovnih prostora u svom vlasništvu zaključno s mjesecom rujnom pomogao s 9,7 milijuna kuna, dok pomoć za javne površine u istom razdoblju iznosi 4,5 milijuna kuna. Sveukupno se radi o iznosu od 14,2 milijuna kuna.

Od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada za mjesece srpanj, kolovoz i rujan u potpunosti su oslobođene I sve udruge, društvene organizacije i političke stranke.

Potporama su obuhvaćeni i oni gospodarstvenici, odnosno obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH, a ne spadaju u kategorije koje su oslobođene plaćanja dijela najma i javne površine. Uz iznosu od 1,6 milijuna kuna Grad Dubrovnik subvencionirao je dio troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na svom upravnom području. Utvrđeni iznos subvencije korisniku subvencije iznosi do maksimalno 2.500 kuna mjesečno. Za mjesec lipanj pravo na subvenciju ostvarilo je 250 gospodarskih subjekata na području grada Dubrovnika, i to u ukupnom iznosu od 586.513,57 kuna. Za svibanj je isplaćeno 571.073,53 kuna za 242 gospodarska subjekta, dok je za travanj Grad subvencionirao 190 subjekata s ukupnim iznosom od 433.124,66 kuna.

Program potpora obrtnicima nastavljen je i u kriznoj 2020. godini, a ukupno su dodijeljene za 42 tradicijska obrta. Sveukupni iznos subvencija u 2020. godini iznosi preko milijun kuna. Ove potpore se od 2018. godine dodjeljuju u mjesečnim neto iznosima od dvije tisuće kuna, a isplaćuju se tijekom cijele godine, a ne samo tijekom šest mjeseci kako je bila ranija praksa.

Nije nepoznanica da se gospodarstvo Dubrovnika temelji na turizmu kao osnovnoj grani i motoru razvoja niti je nepoznanica da je nova gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Matom Frankovićem napravila zamjetan iskorak u pristupu upravljanja destinacijom s naglaskom na održivosti. U tom smislu značajna je ocjena održivosti destinacije Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC). GSTC je ocjenu odredišta proveo u studenom i prosincu 2019. godine, usko surađujući s Turističkom zajednicom grada Dubrovnika i Dubrovačkom razvojnom agencijom, a završno izvješće održivosti destinacije predstavljeno je 2. lipnja u Kazalištu Marina Držića. GSTC standard obuhvaća četiri glavna stupa održivosti odredišta: odredišnu politiku i planiranje, uključivanje i koristi zajednice, upravljanje kulturnim i prirodnim dobrima, te upravljanje okolišnim i prirodnim resursima. Na njihovoj skali kojom se procjenjuje ukupna izvedba odredišta u održivosti, Grad Dubrovnik je ostvario izvrsnih 70 posto. (L.K.)