Na predzadnjoj sjednici Gradskoga vijeća u ovoj godini gradski su vijećnici prihvatili najvažniji financijsko-planski dokument, proračun za 2024. Planiran je u iznosu od 20.602.673,73 eura kako bi se osigurao nastavak ravnomjernog rasta i razvoja grada Đurđevca i održati dosegnuti standard u svim njegovim sferama.

– Time će se osigurati nastavak razvoja u komunalnom, socijalnom i društvenom segmentu grada i svim njegovim prigradskim naseljima te pokriti lepeza potreba u kulturi i sportu. Jedan od prioriteta nam je razvoj komunalne infrastrukture kako bi svi građani Đurđevca i njegovih sedam prigradskih naselja imali isti komunalni standard. Najveći komunalni projekt aglomeracije to već dijelom osigurava, a do kraja njegove realizacije osigurat će u prigradskim naseljima Čepelovcu, Budrovcu, Sirovoj i Suhoj Kataleni, Mičetincu i Sv. Ani vodu, odvodnju te uređenje kolnih prilaza i staza, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Uz ravnomjerni komunalni razvoj novi proračun osigurat će i niz poboljšanja u socijalnoj sferi, od dogradnje vrtića i osnovne škole, energetske obnove područnih škola i nastavka pružanja skrbi u Kući podrške Malog princa, pa sve do Centra za osobe s invaliditetom i Centra za starije osobe. Sredstvima proračuna pokriti će se i sve aktivnosti, potrebe i investicije u amaterskom spotu i kulturi, odnosno u društvenom sektoru za sve aktivne udruge koje promiču kulturu i tradiciju grada Đurđevca.

Gradski proračun kontinuirano raste jer se maksimalno i uspješno aplicira na europska sredstva, čime je Grad Đurđevac stavljen na visoku listu 10 najuspješnijih gradova u RH u povlačenju europskih sredstava.

– Za to je bitan dobro posložen sustav i ljudi koji mogu taj složeni posao osmišljavati i pratiti do realizacije. Ljudi su ključni u svemu i zato im je važno osigurati kvalitetne uvjete za život u gradu, rekao je predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković i okarakterizirao novi gradski proračun socijalno osjetljivim, razvojnim, optimističnim i ohrabrujućim.

U proračunu za 2024. ima i novosti koje su usmjerene prema socijalnom poduzetništvu te demografiji i mladim obiteljima. Tako će Grad Đurđevac udomiteljskim obiteljima za djecu i starije osobe pomagati sufinanciranjem režija i godišnjom naknadom od 550 eura po djetetu i 200 eura za starije osobe, obiteljima sufinancirati potpomognutu oplodnju s 1000 eura, a ženama poduzetnicama plaćat će 50% cijene vrtića za jedno dijete i osloboditi plaćanja za drugo i više djece. Sufinancirat će srednjoškolcima smještaj u učeničkim domovima, a za 100 studenata kredite i stipendije.

Nakon izglasavanja proračuna, vijećnici su prihvatili ponudu trgovačkog lanca Hey Parks i donijeli odluku o prodaji 25.000 kvadratnih metara u Poslovnoj zoni A-sjever za gradnju trgovačkog centra s trgovinama odjećom, obućom, tekstilom, kozmetikom, igračkama i drugim artiklima. U sklopu trgovačkog centra planirano je zapošljavanje 90-tak osoba, a završetak gradnje i otvaranje predviđeno je krajem 2024. godine. kad je planiran njegov završetak i otvaranje bit će zaposleno 90-tak radnika. (Grad Đurđevac)