Iskustvo Grada Splita pokazuje kako je sudjelovanje na platformi PlatiMe korisno za javne i sektorske naručitelje jer njihovim dobavljačima omogućuje brži i transparentniji proces naplate potraživanje te digitalizaciju i automatizaciju procesa za njih same.

Platforma PlatiMe prepoznata je kao digitalni prostor na kojem se susreću ponuda i potražnja kapitala, odnosno mjesto gdje tvrtke prodajom nedospjelih eRačuna brže i transparentnije dolaze do izvora financiranja. No, iskustvo Grada Splita pokazuje kako je sudjelovanje na platformi itekako korisno i za javne te sektorske naručitelje jer mogu biti veća potpora tvrtkama s kojima surađuju.

„Digitalizacija i automatizacija sklapanja eUgovora na PlatiMe daleko je efikasnije i brža, nego klasično potpisivanje cesije. Osim toga, u skladu je s digitalnim zahtjevima vremena u kojima živimo“, istaknula je  Olenka Dadić, pročelnica po ovlaštenju Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Grada Splita.

S obzirom na navedeno, ističe Dadić, platforma PlatiMe iznimno im je olakšala proces plaćanja po cesijama te dodatno automatizirala proces zatvaranja potraživanja.

Kao prednost među korisnicima, što su prepoznali i u Gradu Splitu, često se ističe jednostavnost korištenja platforme i sigurnost procesa jer se sklapa eUgovor koji se ovjerava naprednim elektroničkim potpisom. No, ono što je posebna prednost je što se na naplatu nedospjelih potraživanja više ne mora čekati 30 ili 60 dana.

„Preporučila bih platformu PlatiMe svim organizacijama ili tijelima koje koriste cesije kao način plaćanja jer omogućuje stabilniju likvidnost i bolji nadzor nad kapitalom za njihove dobavljače“, naglašava Dadić.

Jedinice lokalne samouprave, odnosno drugi javni i sektorski naručitelji na platformi mogu sudjelovati kao pošiljatelji, ali su za tvrtke iznimno važni kao sudionici – primatelji eRačuna. Naime, veliki broj tvrtki u izazovnim gospodarskim vremenima još uvijek opstaje jer surađuju s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ili sektorskim naručiteljima, no i tu postoji problem naplate u smislu dugog roka plaćanja sukladno proračunima ili planiranoj dinamici plaćanja.

Sudjelovanjem na PlatiMe javni i sektorski naručitelji pokazuju društvenu odgovornost prema tvrtkama s kojima posluju jer im omogućuju likvidnost i time postaju pokretači gospodarske aktivnosti i rasta poslovnih subjekata u svome okruženju, a samim time i zajednice u cjelini. (m.p.d.)