Program se provodi s ciljem oporavka gospodarstva, posebice malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i zadruga, koje je najviše pogodila pandemija. Finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2 posto te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 posto, prilikom čega je za obje namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna uz maksimalan rok otplate 10 godina za investicijske kredite odnosno 3 godine za trajna obrtna sredstva. Zahtjevi će se zaprimati do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 385.000.000 kuna…

Svečanim potpisivanjem ugovora za provedbu nove kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“, između Istarske županije, gradova Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Vodnjan, osam poslovnih banaka, HBOR-a i Istarske razvojne agencije (IDA), službeno je aktivirana nova i – kako su naglasili potpisnici – najizdašnija do sada kreditna linija ukupnog kreditnog potencijala od 385 milijuna kuna.

Pri tome Istarska županija i gradovi subvencioniraju kamatu s jedan posto iz županijskog i gradskih proračuna. Kreditnu liniju operativno će pak provoditi Istarska razvojna agencija.

-Riječ je o još jednoj pomoći koju zajednički daju Županija i istarski gradovi, u suradnji s poslovnim bankama koje djeluju na ovome području, s ciljem oporavka našeg gospodarstva, posebice malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i zadruga, koje je najviše pogodila pandemija COVID-19- istaknuo je tom prigodom obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić obratio se u ime svih devet nabrojanih gradova izrazivši zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma i kazavši kako se radi o još jednom lijepom primjeru istarskog zajedništva. Ne samo po pitanju borbe protiv koronavirusa, već i poticanju gospodarstva i poduzetništva. Primjer je to, dodao je pulski gradonačelnik, i dobre suradnje koju već gotovo dvadeset godina IDA ima s poslovnim bankama, a usmjerena je prema obrtnicima i poduzetnicima.

Direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti naglasio je kako po prvi put u kreditnoj liniji sudjeluje toliki broj banaka i skoro svi istarski gradovi. Kako je pojasnio, finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2 posto, a za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 posto, prilikom čega je za obje namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna uz maksimalan rok otplate -10 godina.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka koje su temeljem javnog poziva iskazale interes, tu su tako: Erste banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen banka, Addiko banka d.d. i Zagrebačka banka. Dodatno se sporazum sklopio i s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, koja potiče poduzetništvo mladih, žena i početnika za čije će kredite konačna fiksna kamatna stopa iznositi 1 posto.

Namjena kredita uključuje investicijske kredite, što podrazumijeva kupnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, nabavu novih proizvodnih objekata i obrtna sredstva do 30 posto iznosa kredita i kredite za trajna obrtna sredstva. To podrazumijeva nabavu sirovine, repromaterijala i troškove radne snage, a najniži iznos kredita je 50.000 kuna u protuvrijednosti u EUR, dok najviši također u protuvrijednosti EUR-a iznosu 1.500.000 kuna.

Za operativnu provedbu kreditne linije zadužena je i ove godine Istarska razvojna agencija, koja je unaprijedila svoju mrežnu infrastrukturu te se od ove godine Zahtjev za poduzetnički kredit predaje u digitalnom obliku odnosno putem online platforme na web stranicama Istarske razvojne agencije (http://www.ida.hr). To će, kako su posebno istaknuli, doprinijeti lakšem i bržem procesu predaje, ali i kasnijoj obradi pristiglih zahtjeva, prilikom čega se zahtjeva minimalna i isključivo nužna dokumentacija, koju nije moguće pribaviti putem raznih javnih izvora podataka.

Ukupni kreditni potencijal Programa na području Istarske županije koji osiguravaju HBOR i poslovne banke iznosi 385.000.000 kuna. Kreditni potencijal potencijal potpisnika u kunama iznosi: Istarska županija -80.000.000, Grad Buje- 15.000.000, Grad Buzet- 35.000.000, Grad Labin- 35.000.000, Grad Pazin- 25.000.000, Grad Poreč- 50.000.000, Grad Pula- 70.000.000, Grad Rovinj- 50.000.000, Grad Novigrad- 15.000.000 i Grad Vodnjan- 10.000.000. Istarska županija svoj kreditni potencijal usmjerit će najviše na poduzetnike koji imaju sjedište na području općina unutar Istarske županije (do 50 posto kreditnog potencijala), a ostali će se rasporediti na gradove sukladno njihovom udjelu u Istarskoj Razvojnoj Agenciji d.o.o., odnosno veličini gradova.

Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva registrirani u RH, u većinskom privatnom vlasništvu, koji ulažu na području Istarske županije bez obzira na sjedište ili prebivalište i to: mala i srednja trgovačka društva, aktivni obrti, zadruge i profitne ustanove, a ne mogu biti: trgovačka društva kojima je Istarska županija ili uključeni grad osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnik može koristiti kredit po ovom Programu samo jednom, nije moguća niti dodjela kredita poduzetnicima koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. registrirani za Područje A, odnosno za namjenu: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Korisnici isto tako ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u: proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme, kockarnice, kladionice i slične djelatnosti, proizvodnju, preradu i distribuciju duhana, kao i – provođenje pokusa na životinjama. (PL/Grad Pula/ida.hr)