Sveti Nikola već je danas u Grubišnom Polju podijelio dio od ukupno 400 poklona Koliko je osigurao Grad.

U pratnji Krampusa, sv. Nikola s vrećom punom darova darivo je 170-ero polaznika Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i predškole u njihovim odgojnim skupinama u Grubišnom Polju i Velikim Zdencima.

Gradonačelnik Zlatko Mađeruh je  posjetio i Udrugu za promicanje inkluzije u Grubišnom Polju te 27-ero korisnika darivao prigodnim poklonima.

Darivanje djece sv. Nikola se nastavlja. Darove će primiti djeca od 1 godine starosti do polaska u školu, koja ne pohađaju odgojne programe Dječjeg vrtića. Također će se podijeliti prigodni pokloni osobama koje je predložio Centar za socijalnu skrb. Radi se o 32-je osobe s intelektualnim teškoćama, te udomljenoj djeci. Njima  će se pokloni odnijeti na njihove kućne adrese, poručili su iz Grada. (Grad Grubišno Polje)