„Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom” novi je EU projekt vrijedan više od 6,4 milijuna kuna, a Gospodarskoj zoni Jalševac donijet će novu dodanu vrijednost

U sklopu provedbe projekta „Izgradnja zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom” 21. studenog 2019. godine u Kongresnom centru Princess u Jastrebarskom održana je početna konferencija i predstavljanje projekta kojemu je prisustvovalo šezdesetak građana, predstavnika poslovne javnosti i predstavnika medija.

Projekt se odnosi na izgradnju T2 – T3 ceste, odnosno prometnice ukupne površine od 10.713 m2 zajedno s pripadajućom infrastrukturom koja uključuje sustav kanalizacije i vodoopskrbe, javnu rasvjetu, elektroenergetske vodove, DTK kanalizaciju te zelenu infrastrukturu.

Kako je naglasio i gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel na predstavljanju, ciljevi ovog projekta prvenstveno su razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojeće infrastrukture Gospodarske zone Jalševac kroz izgradnju osnovne zajedničke i zelene infrastrukture kako bi se privukle nove investicije i otvorila nova radna mjesta.

Projekt Izgradnje zajedničke osnovne i zelene infrastrukture u Gospodarskoj zoni Jalševac u Gradu Jastrebarskom prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ KK.03.1.2.03, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnosti i kohezije RH 14-20, Prioritetna os 3 Poslovna konkurentnost, specifični cilj Stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj novih poduzeća 3a2. Projekt je ukupne vrijednosti 6.472.802,61 HRK, od čega odobrena sredstava iz EU fondova iznose 4.170.759,19 HRK, a razdoblje provedbe je 1. kolovoz 2019. – 1 . siječanj 2021. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gospodarska zona Jalševac površine 354,3 ha jedna je od najvećih u Hrvatskoj, a u njoj posluje 25 gospodarskih subjekata s oko 1.000 zaposlenih. Ulaganjem u komunalnu infrastrukturu zone kao i raznim poticajima kao što su oslobođenja i olakšica od komunalnog doprinosa i komunalne naknade Grad Jastrebarsko kontinuirano privlači nove investitore.