Konstantno već u samom vrhu su hrvatskih smart city gradova. Među prvima su donijeli strategiju razvoja pametnog grada, prvi uveli virtualnog pomoćnika za komunikaciju s građanima, digitalizirali javnu nabavu, uveli e-račune, online upise u vrtiće i podnošenje zahtjeva za potpore – od poduzetničkih do socijalnih naknada…

Ne čudi stoga da se Karlovac i ove godine, po drugi puta, našao u finalu četvrtog po redu izbora za najpametniji grad kojega tradicionalno zajednički organiziraju portal Gradonačelnik.hr, agencija Apsolon i Hanza Media. U čitavom nizu bitnih parametara, među ostalim, ima jedno od najvećih proračunskih ulaganja u obrazovanje za koje izdvajaju 40,94 posto godišnjeg proračuna. Nadalje, u samom su vrhu prema broju stručnih učitelja informatike zaposlenih u OŠ  na području grada na svakih 1.000 stanovnika u kategoriji velikih gradova (0,41 na 1.000 stanovnika). Sva parkirna mjesta pokrili su mobilnom naplatom, među tri su grada koja godišnje proizvode najviše energije iz obnovljivih izvora (iz postrojenja i izvora kojima upravlja Grad i gradske tvrtke i institucije) u kategoriji velikih gradova, kao i po broju mjernih mjesta za mjerenje kvalitete zraka u istoj kategoriji gradova (3 mjerna mjesta).

Pokazatelji koji su Grad Karlovac lani, pak, uvrstili u najuži izbor nagrade bili su: plasman među ‘top 3’ u broju potpornih institucija specijaliziranih za ICT, start upove, inovacije i održivi razvoj (1.mjesto), postotak proračuna koji se izdvaja za cjeloživotno i obrazovanje odraslih (0,03 posto, 2. mjesto), broj mjernih mjesta za podatke o buci (1.mjesto), kao i ‘top 5’ po indeksu digitalne spreme uprave (40,7 posto i 4. mjesto poretka). U Top 3 nalazio se udjelom parkirnih mjesta na području grada obuhvaćenih mobilnom naplatom parkinga (100 posto) – 1. mjesto, u Top 5 se našao za više parametara – ukupni udio proračuna koji se izdvaja za obrazovanje (37,5 posto) – 5.mjesto, udio biciklističkih staza u ukupnoj dužini prometnica (8 posto) – 5.mjesto, udio spremnika sa sustavom dojave popunjenosti u ukupnom broju spremnika za otpad u kategoriji velikih gradova (1 posto) – 5.mjesto, prosječna godišnja kvaliteta zraka- prosječni udio najbolje I. kategorije  zraka po vrstama zagađivača (88,88 posto) – 5. mjesto redoslijeda.

– Digitalizacija je nezaobilazna i trend razvoja gradova, a izazovi primjene pametnih rješenja sve veći. Pratimo ritam i iduće godine idemo u “lov” na još jedno finale s idealnim ishodom -ističu iz Grada Karlovca.

Vodeća hrvatska konzultantska kuća Apsolon treću je godinu zaredom nedavno objavila Analizu digitalne spremnosti hrvatskih gradova. Glavni ciljevi studije bili su istražiti digitalnu spremnost 20 najvećih hrvatskih gradova te usporediti njihov napredak u odnosu na prethodne godine istraživanja. Među onima koje su posebno istaknuli nalazi se upravo Grad Karlovac, kako su naveli: “s najvećim opsegom otvorenih podataka kroz portale otvorenih podataka ili implementirane geografske informacijske sustave (GIS) za kartografsku prezentaciju prostornih podataka“.

Potvrdili su, time, da se Karlovac – usput, jedna od prvih naših sredina koja je donijela sveobuhvatnu strategiju pametnog grada – u dva navrata uzastopno s punim pravom našao u velikoj završnici našeg izbora.

A sjedište Karlovačke županije utvrdilo je 19 strateških poteza u razvoju Smart cityja među kojima su ugradnja pametnih mjerača kako bi se kontinuirano pratila potrošnja električne energije, plina, toplinske energije te na ugradnji posebnih spremnika za otpad koji javljaju popunjenost spremnika i šalju signal komunalnim službama.

Grad Karlovac intenzivno ulaže u primjenu digitalnih tehnologija za unaprjeđenje poslovnih procesa. Digitalizacijom internih procesa, omogućena je digitalizacija određenih usluga prema građanima i ostalim poslovnim subjektima. Primjena tih rješenja je započeta u svrhu uštede vremena građana u komunikaciji sa službama u Gradskoj upravi, ali i kao povećanje transparentnosti njenog rada.

Od početka epidemije korone, Grad Karlovac je u vrlo kratkom vremenskom periodu, uveo usluge: e-Tržnice, e-Poticaji, e-Bebe, e-zdravstveno, poticaji za poljoprivrednike i gospodarstvenike, provođenje javnih rasprava elektroničkim putem, a sve u svrhu omogućavanja provođenja potrebnih aktivnosti građana u „novo normalnim“ uvjetima.

Postojeća rješenja su omogućila razvoj platforme i edukaciju djelatnika u pojedinim službama, a u trenutnoj situaciji s epidemijom, olakšala su uvođenje novih rješenja, koja su bila neophodna.

Trenutno u Gradu Karlovcu, koristi se niz rješenja za komunikaciju s građanima, tvrtkama i udrugama, u smislu udaljenog načina komunikacija.

Informacije vezane za sustav građani mogu dobiti slanjem elektroničke pošte određenim službama Grada, a predstavili su u Karlovcu i „Koranu“ Chat Bot (virtualnog asistenta) koja je putem weba Grada Karlovca na usluzi građanima, a uskoro i putem VIBER sustava i Facebook stranice Grada.

Virtualna asistentica raspolaže s izbornikom, ali isto tako i odgovara na pitanja, a sve isključivo iz djelokruga rada gradske uprave grada Karlovca. Izbornik pak raspolaže s nekoliko grupa informacija; kontakti, komunalne usluge, gradnja i stanovanje, financijske potpore, poslovanje i investiranje, natječaji i javni pozivi i obrasci. S druge strane, Korana raspolaže s bazom pitanja i odgovora koji se redovito nadopunjavaju sukladno analitici postavljenih pitanja od strane korisnika. Premijerna demo verzija karlovačkog androida pod radnim imenom „Korana“ predstavljena je lani na Konferenciji: SmartCity Upgrade u Rijeci gdje je polučila veliki interes zbog svoje učinkovitosti, ali i činjenice da je Karlovac prvi u Hrvatskoj koji će informacije iz svog djelokruga rada pružiti svojim građanima na ovaj suvremen način, poručili su iz Grada.

Provelo se i preuzimanje digitalnih obrazaca sa web stranica grada, digitaliziran je proces jednostavne nabave putem programske aplikacije koja se nalazi na mrežnoj stranici Grada Karlovca. Implementacijom specijaliziranog rješenja za upravljanje nabavom, osigurano je jedinstveno, centralizirano i standardizirano upravljanje informacijama i podacima u jednostavnoj nabavi. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može se registrirati i predati svoju ponudu na javno objavljen poziv za dostavu ponuda.

Tu su e-Pisarnica kao javni pristup uredskom poslovanju i podnescima, koji se provode po Zakonu o uredskom poslovanju, a pristup je moguć građanima i svim ostalim subjektima. Ujedno, za sve neregistrirane osobe, komunikacija je omogućena i elektroničkom poštom s nadležnom službom.  Također, sustav e-pisarnice za svoje akte koristi i Gradska uprava.

Programsko web rješenje e-Vrtići služi za zaprimanje prijava pri upisu djece u vrtić, njime je omogućena dostava sve dokumentacije i podataka kao i komunikacija potpuno digitalnim putem, dok se putem e-Poduzetnici zaprimaju zahtjevi za dodjelom određenih subvencija i potpora poduzetnicima. Web aplikacija je  potpuno digitalna. Poticaji za poljoprivrednike provode se zaprimanjem elektroničkom poštom dokumentacije za pravdanje utrošenih sredstava. Rješenje se planira unaprijediti i kao zasebna web aplikacija.

Na Web portalu za građane, e-Tržnica, može se pronaći ponuda proizvoda lokalnih OPG-ova, proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda, dok se programskim rješenjem e-Bebe isplaćuje naknada za novorođenčad.

Tu su i Video sjednice, odnosno prijenos sjednica Gradskog vijeća putem YouTube kanala. Usluga je uvedena za građane i medije još ranije u svrhu što kvalitetnijeg obavještavanja. U pandemiji, povezana je s video sjednicom svih vijećnika, koja se održava(la) putem Microsoft Teams poslovnog rješenja.

Nadalje, e-Računi su sustav za digitalno zaprimanje i obradu svih ulaznih računa. Unutar sustava gradske uprave u potpunosti je digitaliziran proces zaprimanja, obrade i odobravanja ulaznih računa u grad – „Paperless Office“, u sustavu je uključeno i 18 proračunskih korisnika (osnovne škole, vrtići, ustanove i sve ostale institucije, koje su korisnici proračunskih sredstava Grada Karlovca).

Na web aplikaciji i platformi web GIS, Upravljanje projektima, upravni odjeli Grada evidentiraju i prate tijek projekata od značaja za građane, pa su dostupne informacije o vrijednosti i vrsti projekta, načinu financiranja, rokovima provođenja… I javne rasprave provode se putem komunikacije elektroničkom poštom, a uvodno izlaganje s predstavljanjem informacija, provodi se putem javne prezentacije preko službenom YouTube kanala. Upravljanje prometnom i komunalnom infrastrukturom, obavlja se putem web GIS aplikacije, e-Ceste, koja omogućava elektroničku prijavu putem autorizacije ovlaštenih osoba i praćenje izvršenja aktivnosti u aplikaciji, svim sudionicima.

Programskim rješenjem za centralni nadzor više različitih sustava koji su podignuti na IoT tehnologiji, loT projektom, IoT uređaji povezani su u jedinstveni sustav putem mreže LoraWAN. Mjerni podaci se prikupljaju na centralnoj platformi, analiziraju i prikazuju aktualni podaci za potrebe sustava gradske uprave, a trenutno su umreženi  senzori za praćenje potrošnje vode, količine isporučene topline u toplinskih podstanicama, kvalitete zraka u unutarnjim prostorima, buke na javnom prostoru, ispunjenosti velikih kontejnera za otpad na ulicama i zauzetosti parkirališta.

Grad Karlovac ima pristup i sustavu Porezne uprave u svrhu uvida i kontrole primitaka građana. Pristup se koristi kod podnošenja različitih zahtjeva građana u Gradu, a za čije ispunjenje je nužan uvid u primanja podnositelja. Građani više ne moraju sami podizati potvrde u Poreznoj upravi, već provode uvid elektroničkim putem izdavanjem suglasnosti ovlaštene osobe iz Grada.

I kod podnošenja različitih informacija o prebivalištu ili boravištu, kako građani ne bi trebali sami podizati potvrde u nadležnoj policijskoj upravi, izdavanjem suglasnosti, Grad Karlovac na temelju njihove suglasnosti, elektroničkim putem provodi uvid u sustav MUP-a RH.

Grad za svoje djelatnike koristi uslugu e – zdravstveno, kako ne bi sami fizički morali podizati i dostavljati papirnato doznake o bolovanju i sl. Putem e maila uz privitke skenirane dokumentacije podnose se i zahtjevi za odgodu  ili obročnu otplatu duga, javne rasprave i savjetovanje s javnošću obavljaju se putem web stranica Grada i e mailom ili uživo putem YouTube kanala.

Grad Karlovac na svojim web stranicama raspolaže javno s kontaktima svih djelatnika gradske uprave na kojima se građani mogu obratiti za pomoć ili sa svojim upitom, bez potrebe nužne najave dolaska.

-Treba dodati i mogućnost podnošenje zahtjeva u e-dozvoli, projektanata i građana, a socijalnu pomoć građani mogu zatražiti i dokument dostaviti putem e maila. Nabrojane funkcionalnosti, ostat će trajno u funkciji i nakon epidemije, jer su izuzetno pozitivno prihvaćene od strane građana. Većina tih projekata bit će nadograđena s novim funkcionalnostima i poboljšana jer je u ovom periodu bilo najvažnije omogućiti servise u što kraćem roku, ističu iz Grada.

Prijava za pojedine sustave Grada putem NIAS-a tj. u sustavu e-Građani, krenula je u novoj nadogradnji. Postupak usklađivanja s centralnim državnim sustavom i objavu rješenja u e-Građani i programska rješenja moraju udovoljiti posebnim zahtjevima pa tu izrada i uvođenje u rad traje duže od uobičajenog načina prijave korisnika.

Usput, i KAMO.KARLOVAC.HR, javni je pak portal na kojem se građani informiraju o svim događanjima unutar grada. Portal  je ujedno i početni portal na svim besplatnim WIFI spotovima na području Karlovca. Na taj način, i svi turisti, prilikom dolaska u Karlovac i spajanja na besplatni WiFi, upoznati su s trenutnim i nadolazećim događanjima.

Podsjetimo, s ciljem digitalizacije poslovnih procesa te pružanja brže i kvalitetnije usluge građanima, Grad je još 2017. započeo kontinuiran rad na razvoju principa Pametnog grada kroz projekt DigitalKA. Definirana su područja i ciljevi kojima Grad želi unaprijediti kvalitetu življenja svojih građana kao i prikazati svoju bogatu kulturnu povijest svim posjetiteljima i turistima koji dolaze ili prolaze kroz grad, a uz korištenje modernih informatičkih tehnologija.

Tijekom 2018. godine izrađena je Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca, a prije početka implementacije projekta „SenzoriKA“ djelomično je umreženo daljinsko očitanje raznorodnih podataka iz komunalnih tvrtki u vlasništvu grada. Putem IoT usluge (OIV Smartino IOT) umrežena je gradska uprava i sve tvrtke u vlasništvu grada. Ideja je bila da se ovim projektom obuhvati sve segmente poslovanja Grada i gradskih tvrtki – od kvalitete zraka do pametnog parkinga.

Grad Karlovac odavno je započeo digitalizaciju i umrežavanje Gradske uprave te poduzeća „Mladost“ „Vodovod i kanalizacija“, „Čistoća“ i „Gradska toplana“, a projekt SenzoriKA odličan je bio put k umrežavanju sustava za što bržu, kvalitetniju i dostupniju uslugu građanima. Tako su u jednom projektu te tvrtke unutar svog poslovanja, a gradska uprava unutar svog, izdvojile neke segmente koji u konačnici postaju dio jednog zajedničkog projekta. Umrežili su podatke vezane uz kvalitetu zraka, parkiranje i daljinsko očitanje brojila vodomjera dok se Čistoća uključila u projekt s daljinskim očitanjem jednog spremnika.

U skladu sa strateškom odlukom digitalizacije rada, Grad Karlovac nastavlja s unapređenjem poslovnih procesa i uvodi nova digitalna rješenja. Time povećavaju transparentnost rada, produktivnost i smanjujemo troškove svih sudionika u procesu. Nakon uvođenja digitalnih rješenja za poduzetnike, poljoprivrednike, upise djece u vrtiće, javne nabave i svakodnevne komunikacije s građanima putem virtualnog pomoćnika, uvedena je aplikacija SOM sport putem koje će se vršiti kontrola trošenja namjenskih sredstava iz gradskog proračuna izdvojenih za razvoj i poticanje sportskih aktivnosti – aplikacija SOM sport. Aplikacija će unaprijediti poslovni proces dodjele, isplate i dokumentiranje namjenskog trošenja proračunskih sredstava, a ujedno bitno olakšava rad sportskim klubovima u provođenju administrativnih poslova.

SOM aplikacija ima dodatnu vrijednost za sportske klubove jer im omogućuje: praćenje naplate sportske/klupske članarine, izrada uplatnica, slanje uplatnica članovima e – poštom, online plaćanje i digitalni registar članova i članica, također i digitalnu evidenciju dolazaka na treninge (bitno i zbog pandemijskih mjera). Aplikacija je besplatna za sve klubove, a dostupna i putem mobitela.

Putem aplikacije klubovi mogu voditi i preciznu statistiku koliko koji klub ima sportaša, njihovu dob i spol i slično na osnovu čega će se efikasnije planirati financiranje, ali i daljnje aktivnosti. Klubovi će moći u svakom trenutku znati što i kako rade njihovi treneri, sportaši i kako se troši novac iz proračuna i iz članarina. Aplikacija SOM Sport je u potpunosti razvijena i osmišljena u RH.

Na Mostanju u Mušnjakovoj ulici predstavljen je, pak, projekt STREAM – Strateški razvoj obrane od poplava. Cilj je uvođenjem novih tehnologija smanjiti rizike i štetne utjecaje od poplava na ugroženom području te pravovremeno obavještavanje stanovništva o nadolazećoj opasnosti. Postavljanjem telemetrijskih uređaja moći će se u ranoj fazi na više lokacija mjeriti vodostaje rijeka i detektirati moguće propuštanje nasipa, a postavljanjem videonadzora u realnom vremenu dobit će se uvid u stanje na plavljenom području. Izradom programa za automatsko pokretanje sustava za uzbunjivanje, stanovništvo na ugroženom području dobit će na vrijeme informaciju o mogućoj poplavi što će doprinijeti pravovremenoj reakciji i sprječavanju samih poplavnih šteta.

Grad ima i tzv. pametna parkirališta. Kao ono na Trgu M. Šufflaya gdje svako od 43 parkirališna mjesta ima senzor, a na ulazu u parkiralište ekran na kojem će u svakom trenutku vozači vidjeti ima li i koliko slobodnih parkirnih mjesta. Time u Karlovcu povećavaju sigurnost prometovanja, smanjuju gužve na parkiralištu, štede vrijeme, smanjuju prometnu buku i zagađenost ispušnim plinovima. Sustavom MARS prati se i broj automobila u sat vremena, prosjek dnevnog zauzeća, periode maksimalne popunjenosti i sl. I Centar inovativnosti dobiva pametno parkiralište u sklopu jedinstvenog edukacijsko- turističkog kompleksa Nikola Tesla.  Predviđeno je 56 parkirališnih mjesta, punionice za električna vozila, skulpturalni park tematski vezan uz Teslu, te nadstrešnica s fotonaponskim ćelijama ispod koje će se nalaziti klupe i interaktivni videozid te multimedijalni paneli/ekrani. Kao dio urbane opreme postavit će se pametne klupe i WI FI hotspot, a kao inovativno rješenje uvodi podna LED rasvjeta koja će vozača uputiti do parkirališnog mjesta, ističu iz Grada. I najam javnih bicikla, moguć je putem pametnog telefona…

U ulici Kralja Petra Krešimira IV na postojećem pješačkom prijelazu postavljena je 3D zebra. Inicijativa je to Vijeća Gradske četvrti Grabrik koju su realizirali kroz ovogodišnji natječaj KAkvart. Postojećim pješačkim prijelazom prolazi veliki broj djece na putu do škole, kao i ostali pješaci. Ulica je dosta prometna i svjedoci su velikih brzina automobila. Sad je postignut vizualni efekt izgleda pješačkog prijelaza u tri dimenzije, a koji ima za cilj potaknuti vozače na smanjivanje prekomjerne brzine, te osigurati veću sigurnost pješaka. Izrada 3D zebre je odrađena s provjerenim materijalom tzv hladnom plastikom, čime se postiže dugotrajno postojanje i 3D efekt, od bijele, sive i crne boje, a osim toga izrada 3D zebre daje posebnu estetsku stranu izgleda pješačkog prijelaza.

Četiri zgrade i 8 ulaza u Karlovcu imat će bolju kontrolu potrošnje vode zahvaljujući ugrađenih 178 vodomjera na daljinsko očitanje, pilot je to projekt u Hrvatskoj, za koji bi njegovi autori voljeli da postane standard, a priželjkuje ga i karlovački ViK i Grad, no kada će svi vodomjeri u Karlovcu biti zamijenjeni ovakvima, još se ne može najaviti. Prednosti ovog sustava su brzina očitanja i točnost podataka; ne treba na terenu očitavati, već se podaci prenose direktno u sustav i na taj način je vidljiva potrošnja. Sustav omogućava praćenje potrošnje u realnom vremenu, čime se može otkriti i prekomjerna potrošnja, dakle kvarovi i curenje na internim instalacijama korisnika. Ugradnja ovih vodomjera stajala je 195.000 kuna. Dio je i to pilot-projekta „SenzoriKa“ koji je Karlovcu donio mnogo korisnih informacija o troškovima uvođenja novih sustava, načina na koji oni unapređuju funkcioniranje gradskih tvrtki i usluge građanima.

Na koncu, Institut za javne financije predstavio je rezultate istraživanja proračunske transparentnosti hrvatskih županija, gradova i općina. U njemu je Grad Karlovac iznova i ove godine pokazao najvišu razinu transparentnosti i opet ponio epitet “odlikaša”. Grad Karlovac ostvario je, naime, najveću ocjenu – 5 za razinu transparentnosti gradskog proračuna.

U Gradu ustraju na ostvarenju nove razine umrežavanja sustava radi efikasnije obrade svih prikupljenih podataka u svrhu učinkovitijeg, racionalnijeg i transparentnijeg poslovanja svih umreženih poduzeća, a što bi trebalo rezultirati i kvalitetnijim životom krajnjih korisnika usluga gradskih poduzeća.

Provedba projekta trebala bi omogućiti i spremnost za izradu novih projekata na razini razvojnog programa SmartCity i njihovog pravovremenog apliciranja za EU – izvore financiranja u financijskoj perspektivi „2021.-2027.“, gdje su predviđena znatna sredstva za jedinice lokalne samouprave da njima postave nove standarde svog poslovanja.

Prije neki dan predstavili su i platformu „Moj Inkasator“ koja pruža elektroničke usluge građanima. Potaknuti brojnim dnevnim upitima o naplati računa, promjeni članova domaćinstva, izdavanju potvrda odlučili su digitalizirati i automatizirati procese kako bi prije svega građanima omogućili kvalitetniju, dostupniju i učinkovitiju uslugu, a radnicima Inkasatora smanjili opterećenost ovim aktivnostima kako bi se mogli usmjeriti na razvojne aktivnosti i poboljšanje kvalitete usluga. Uz informiranje i komunikacije prema potrošačima otišli su korak dalje, na platformi su otvorili modul i-Transparentnost koja prikazuje sve rashode tvrtke koji proizlaze iz poslovanja, do razine računa. Građani i svi korisnici će moći vidjeti svaki zaprimljeni i plaćeni račun te propitkivati i tražiti pojašnjenja. Puštanjem platforme u rad Inkasator postaje prvo trgovačko društvo u javnom vlasništvu, ali i prvi upravitelj višestambenim zgradama u RH koji potpuno transparentno prikazuje svoje poslovanje sukladno potrebama potrošača, kao i svih korisnika i poslovnih partnera.

Karlovac je jedan od rijetkih gradova u ovom dijelu Europe koji ima sustav objedinjene naplate, gdje su sve gradske naknade i usluge navedene za građane na jednom računu, na jednostavan i razumljiv način. Poodsjetimo kako su 2018. godine postavili ciljeve i ambiciju da cijeli gradski sustav, odnosno i gradska uprava i gradske tvrtke i ustanove u svom poslovanju krenu promjenjivati „pametna rješenja“.

Već pri izradi proračuna za narednu godinu građanima je bilo dostupnije i lakše kreirati projektne prijedloge te su imali pregledniji pristup prijedlogu proračuna. Jednako tako nakon donošenja proračuna mogu dobiti uvid u prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna te ugovorne obveze, rashode po programima s detaljnim uvidom u financiranje udruga i korisnika proračuna, iznosima za plaće i mnoge druge informacije koje će pomoći kako bi svi bili uključeni u aktivno sudjelovanje i donošenje odluka.

Karlovčanima je na raspolaganju punih mjesec dana bila aplikacija kojom su imali priliku interaktivno predlagati, kombinirati i preslagivati proračunske stavke i prema vlastitom nahođenju predlagati trošenje proračunskog novca. Aplikacija dijeli proračun Grada Karlovca na 8 kategorija s 53 jednostavno formulirane potkategorije, a građani su mogli predložiti koje izdatke povećati, ali i koje smanjiti kako bi proračun ostao uravnotežen i unutar raspoloživih proračunskih sredstava. Pretjeraju li sa svojim željama i „uđu u minus“ aplikacija ih na to odmah upozorava.

– Ponekad je gradske proračune građanima teško razumjeti, pa Grad Karlovac putem aplikacije nudi jednostavan pristup financijskim informacijama koje im omogućuju da interaktivno pregledavaju i lakše razumiju gdje se planira trošiti njihov novac. Aplikacija je jednostavna za korištenje, a cilj je bio povećati njihovo sudjelovanje u kreiranju proračuna, ali i da steknu realniju i jasniju sliku kolike su proračunske mogućnosti, a kolike potrebe i želje, te složenost usklađivanja dviju strana- pojasnili su iz Grada. Putem „Otvorenog proračuna“ građani će imati uvid u troškove i aktivnosti svog mjesnog odbora i gradske četvrti pa sve do vrtića, škola, sportskih klubova, udruga i tvrtki, ali i onih većih strateških i razvojnih projekata. Namjera je otvoreno, transparentno i racionalno poslovanje Grada Karlovca i svih dionika u sustavu, a radi se i o nastavku digitalizacije poslovnih procesa u gradskoj upravi, kako bi se sve aktivnosti gradske uprave što više približile građanima.

–I ovom aktivnošću gradimo pametan grad!- poručio je gradonačelnik Damir Mandić, putem Facebooka. Osvrćući se na aplikaciju “Moj proračun” kao dijela veće platforme “Otvoreni Karlovac” koja s radom počinje 1. siječnja 2022. kako bi gradska uprava maksimalno otvorila svoje poslovanje građanima, te kako bi oni vidjeli na što se i kako troše njihovi novci naglasio je kako u Gradu žele i vjeruju da će kroz neko vrijeme postići da se s tom transparentnošću značajno podigne i element povjerenja u javni sustav. (Pero Livajić)