Konkurencija u završnici nedavnog izbora Jutarnjeg lista, portala Gradonačelnik.hr i agencije Apsolon za nagradu Smart city u kategoriji velikih gradova nije u 2020. mogla biti jača. Uz dosadašnje dobitnike nagrade Rijeku (trijumfirala 2018.) i Dubrovnik (2019.) u finalu su se našli bili i glavni grad Zagreb, Pula i – Karlovac, jedna od prvih naših sredina koja je donijela sveobuhvatnu strategiju pametnog grada.

Žiri nagrade Smart city uvrstio je spomenute kandidate u završnicu izbora na temelju ocjena koje su gradovi dobili u odnosu na 29 kriterija postavljenih u šest ocjenjivačkih cjelina – digitalna spremnost uprave, strateško usmjerenje grada kao pametnog, pametno gospodarstvo, pametno društvo, pametan okoliš i pametna infrastruktura.

Pokazatelji koji su Karlovac uvrstili u najuži izbor nagrade Smart city za velike gradove su plasman među ‘top 3’ u broju potpornih institucija specijaliziranih za ICT, start upove, inovacije i održivi razvoj (1.mjesto), postotak proračuna koji se izdvaja za cjeloživotno i obrazovanje odraslih (0,03 posto, 2. mjesto), broj mjernih mjesta za podatke o buci (1.mjesto), kao i ‘top 5’ po indeksu digitalne spreme uprave (40,7 posto i 4. mjesto poretka).

U Top 3 nalazi se udjelom parkirnih mjesta na području grada obuhvaćenih mobilnom naplatom parkinga (100%) – 1. mjesto, u Top 5 se našao za više parametara – ukupni udio proračuna koji se izdvaja za obrazovanje (37,5%) – 5.mjesto, udio biciklističkih staza u ukupnoj dužini prometnica (8%) – 5.mjesto, udio spremnika sa sustavom dojave popunjenosti u ukupnom broju spremnika za otpad u kategoriji velikih gradova (1%) – 5.mjesto, prosječna godišnja kvaliteta zraka- prosječni udio najbolje I. kategorije  zraka po vrstama zagađivača (88,88%) – 5. mjesto redoslijeda. Karlovac kao zaseban dokument ima strategiju razvoja pametnog grada.

Sjedište Karlovačke županije utvrdilo je 19 strateških poteza u razvoju Smart cityja među kojima su ugradnja pametnih mjerača kako bi se kontinuirano pratila potrošnja električne energije, plina, toplinske energije te na ugradnji posebnih spremnika za otpad koji javljaju popunjenost spremnika i šalju signal komunalnim službama.

Grad Karlovac intenzivno ulaže u primjenu digitalnih tehnologija za unaprjeđenje poslovnih procesa. Digitalizacijom internih procesa, omogućena je digitalizacija određenih usluga prema građanima i ostalim poslovnim subjektima. Primjena tih rješenja je započeta u svrhu uštede vremena građana u komunikaciji sa službama u Gradskoj upravi, ali i kao povećanje transparentnosti njenog rada.

Od početka epidemije korone, Grad Karlovac je u vrlo kratkom vremenskom periodu, uveo usluge: e-Tržnice, e-Poticaji, e-Bebe, e-zdravstveno, poticaji za poljoprivrednike i gospodarstvenike, provođenje javnih rasprava elektroničkim putem, a sve u svrhu omogućavanja provođenja potrebnih aktivnosti građana u „novo normalnim“ uvjetima.

Postojeća rješenja su omogućila razvoj platforme i edukaciju djelatnika u pojedinim službama, a u trenutnoj situaciji s epidemijom, olakšala su uvođenje novih rješenja, koja su bila neophodna.

Trenutno u Gradu Karlovcu, koristi se niz rješenja za komunikaciju s građanima, tvrtkama i udrugama, u smislu udaljenog načina komunikacija.

 

Informacije vezane za sustav građani mogu dobiti slanjem elektroničke pošte određenim službama Grada, a predstavili su u Karlovcu nedavno i „Koranu“ Chat Bot (virtualnog asistenta grada Karlovca) koja je putem weba Grada Karlovca na usluzi građanima, a uskoro će biti i putem VIBER sustava i Facebook stranice Grada.

Virtualna asistentica raspolaže s izbornikom, ali isto tako i odgovara na pitanja, a sve isključivo iz djelokruga rada gradske uprave grada Karlovca. Izbornik pak raspolaže s nekoliko grupa informacija; kontakti, komunalne usluge, gradnja i stanovanje, financijske potpore, poslovanje i investiranje, natječaji i javni pozivi i obrasci. S druge strane, Korana raspolaže s bazom pitanja i odgovora koji se redovito nadopunjavaju sukladno analitici postavljenih pitanja od strane korisnika. Premijerna demo verzija karlovačkog androida pod radnim imenom „Korana“ predstavljena je početkom rujna na Konferenciji: SmartCity Upgrade u Rijeci gdje je polučila veliki interes zbog svoje učinkovitosti, ali i činjenice da je Karlovac prvi u Hrvatskoj koji će informacije iz svog djelokruga rada pružiti svojim građanima na ovaj suvremen način, poručili su iz Grada.

Provelo se i preuzimanje digitalnih obrazaca sa web stranica grada, digitaliziran je proces jednostavne nabave putem programske aplikacije koja se nalazi na mrežnoj stranici Grada Karlovca. Implementacijom specijaliziranog rješenja za upravljanje nabavom, osigurano je jedinstveno, centralizirano i standardizirano upravljanje informacijama i podacima u jednostavnoj nabavi. Svaki zainteresirani gospodarski subjekt može se registrirati i predati svoju ponudu na javno objavljen poziv za dostavu ponuda.

Tu su e-Pisarnica kao javni pristup uredskom poslovanju i podnescima, koji se provode po Zakonu o uredskom poslovanju, a pristup je moguć građanima i svim ostalim subjektima. Ujedno, za sve neregistrirane osobe, komunikacija je omogućena i elektroničkom poštom s nadležnom službom.  Također, sustav e-pisarnice za svoje akte koristi i Gradska uprava.

Programsko web rješenje e-Vrtići služi za zaprimanje prijava pri upisu djece u vrtić, njime je omogućena dostava sve dokumentacije i podataka kao i komunikacija potpuno digitalnim putem, dok se putem e-Poduzetnici zaprimaju zahtjevi za dodjelom određenih subvencija i potpora poduzetnicima. Web aplikacija je  potpuno digitalna. Poticaji za poljoprivrednike provode se zaprimanjem elektroničkom poštom dokumentacije za pravdanje utrošenih sredstava. Rješenje se planira unaprijediti i kao zasebna web aplikacija.

Na Web portalu za građane, e-Tržnica, može se pronaći ponuda proizvoda lokalnih OPG-ova, proizvođača poljoprivrednih i ostalih proizvoda, dok se programskim rješenjem e-Bebe isplaćuje naknada za novorođenčad.

Tu su i Video sjednice, odnosno prijenos sjednica Gradskog vijeća putem YouTube kanala. Usluga je uvedena za građane i medije još ranije u svrhu što kvalitetnijeg obavještavanja. U pandemiji, povezana je s video sjednicom svih vijećnika, koja se održava putem Microsoft Teams poslovnog rješenja.

Nadalje, e-Računi su sustav za digitalno zaprimanje i obradu svih ulaznih računa. Unutar sustava gradske uprave u potpunosti je digitaliziran proces zaprimanja, obrade i odobravanja ulaznih računa u grad – „Paperless Office“, u sustavu je uključeno i 18 proračunskih korisnika (osnovne škole, vrtići, ustanove i sve ostale institucije, koje su korisnici proračunskih sredstava Grada Karlovca).

Na web aplikaciji i platformi web GIS, Upravljanje projektima, upravni odjeli Grada evidentiraju i prate tijek projekata od značaja za građane, pa su dostupne informacije o vrijednosti i vrsti projekta, načinu financiranja, rokovima provođenja… I javne rasprave provode se putem komunikacije elektroničkom poštom, a uvodno izlaganje s predstavljanjem informacija, provodi se putem javne prezentacije preko službenom YouTube kanala. Upravljanje prometnom i komunalnom infrastrukturom, obavlja se putem web GIS aplikacije, e-Ceste, koja omogućava elektroničku prijavu putem autorizacije ovlaštenih osoba i praćenje izvršenja aktivnosti u aplikaciji, svim sudionicima.

Programskim rješenjem za centralni nadzor više različitih sustava koji su podignuti na IoT tehnologiji, loT projektom, IoT uređaji povezani su u jedinstveni sustav putem mreže LoraWAN. Mjerni podaci se prikupljaju na centralnoj platformi, analiziraju i prikazuju aktualni podaci za potrebe sustava gradske uprave. Trenutno su umreženi  senzori za praćenje potrošnje vode, količine isporučene topline u toplinskih podstanicama, kvalitete zraka u unutarnjim prostorima, buke na javnom prostoru, ispunjenosti velikih kontejnera za otpad na ulicama i zauzetosti parkirališta.

Grad Karlovac ima pristup i sustavu Porezne uprave u svrhu uvida i kontrole primitaka građana. Pristup se koristi kod podnošenja različitih zahtjeva građana u Gradu, a za čije ispunjenje je nužan uvid u primanja podnositelja. Građani više ne moraju sami podizati potvrde u Poreznoj upravi, već provode uvid elektroničkim putem izdavanjem suglasnosti ovlaštene osobe iz Grada.

I kod podnošenja različitih informacija o prebivalištu ili boravištu, kako građani ne bi trebali sami podizati potvrde u nadležnoj policijskoj upravi, izdavanjem suglasnosti, Grad Karlovac na temelju njihove suglasnosti, elektroničkim putem provodi uvid u sustav MUP-a RH.

Grad za svoje djelatnike koristi uslugu e – zdravstveno, kako ne bi sami fizički morali podizati i dostavljati papirnato doznake o bolovanju i sl. Putem e maila uz privitke skenirane dokumentacije podnose se i zahtjevi za odgodu  ili obročnu otplatu duga, javne rasprave i savjetovanje s javnošću obavljaju se putem web stranica Grada i e mailom ili uživo putem YouTube kanala.

Grad Karlovac na svojim web stranicama raspolaže javno s kontaktima svih djelatnika gradske uprave na kojima se građani mogu obratiti za pomoć ili sa svojim upitom, bez potrebe nužne najave dolaska.

-Treba dodati i mogućnost podnošenje zahtjeva u e-dozvoli, projektanata i građana, a socijalnu pomoć građani mogu zatražiti i dokument dostaviti putem e maila. Nabrojane funkcionalnosti, ostat će trajno u funkciji i nakon epidemije, jer su izuzetno pozitivno prihvaćene od strane građana. Većina tih projekata bit će nadograđena s novim funkcionalnostima i poboljšana jer je u ovom periodu bilo najvažnije omogućiti servise u što kraćem roku, ističu iz Grada.

Prijava za pojedine sustave Grada putem NIAS-a tj. u sustavu e-Građani, planirana se u slijedećoj nadogradnji tj. u 2021. godini. Postupak usklađivanja s centralnim državnim sustavom i objavu rješenja u e-Građani i programska rješenja moraju udovoljiti posebnim zahtjevima pa  izrada i uvođenje u rad traje duže od uobičajenog načina prijave korisnika.

Usput, i KAMO.KARLOVAC.HR, javni je pak portal na kojem se građani informiraju o svim događanjima unutar grada. Portal  je ujedno i početni portal na svim besplatnim WIFI spotovima na području Karlovca. Na taj način, i svi turisti, prilikom dolaska u Karlovac i spajanja na besplatni WiFi, upoznati su s trenutnim i nadolazećim događanjima.

Podsjetimo, s ciljem digitalizacije poslovnih procesa te pružanja brže i kvalitetnije usluge građanima, Grad je još 2017. započeo kontinuiran rad na razvoju principa Pametnog grada kroz projekt DigitalKA. Definirana su područja i ciljevi kojima Grad želi unaprijediti kvalitetu življenja svojih građana kao i prikazati svoju bogatu kulturnu povijest svim posjetiteljima i turistima koji dolaze ili prolaze kroz grad, a uz korištenje modernih informatičkih tehnologija.

Tijekom 2018. godine izrađena je Strategija razvoja Pametnog grada Karlovca, a prije početka implementacije projekta „SenzoriKA“ djelomično je umreženo daljinsko očitanje raznorodnih podataka iz komunalnih tvrtki u vlasništvu grada. Putem IoT usluge (OIV Smartino IOT) umrežena je gradska uprava i sve tvrtke u vlasništvu grada. Ideja je bila da se ovim projektom obuhvati sve segmente poslovanja Grada i gradskih tvrtki – od kvalitete zraka do pametnog parkinga.

Grad Karlovac već je započeo digitalizaciju i umrežavanje Gradske uprave te poduzeća „Mladost“ „Vodovod i kanalizacija“, „Čistoća“ i „Gradska toplana“, a projekt SenzoriKA odličan je put k umrežavanju sustava za što bržu, kvalitetniju i dostupniju uslugu građanima. Tako su u jednom projektu te tvrtke unutar svog poslovanja, a gradska uprava unutar svog, izdvojile neke segmente koji bi u konačnici bili dio jednog zajedničkog projekta. Umrežili su podatke vezane uz kvalitetu zraka, parkiranje i daljinsko očitanje brojila vodomjera dok se Čistoća uključila u projekt s daljinskim očitanjem jednog spremnika.

U Gradu očekuju ostvarenje nove razine umrežavanja sustava radi efikasnije obrade svih prikupljenih podataka u svrhu učinkovitijeg, racionalnijeg i transparentnijeg poslovanja svih umreženih poduzeća, a što bi trebalo rezultirati i kvalitetnijim životom krajnjih korisnika usluga gradskih poduzeća.

Provedba projekta trebala bi omogućiti i spremnost za izradu novih projekata na razini razvojnog programa SmartCity i njihovog pravovremenog apliciranja za EU – izvore financiranja u financijskoj perspektivi „2021.-2027.“, gdje su predviđena znatna sredstva za jedinice lokalne samouprave da njima postave nove standarde svog poslovanja. (Pero Livajić)