Stanarima Zvijezde gradska uprava i ViK su na raspolaganju za pravne savjete, potpore poduzetnicima bit će veće i pristupačnije, a vlasnicima objekata, osim od spomeničke rente, u proračunu će biti osigurana dodatna sredstva za uređenje, poručeno je s današnje pressice o radovima u sklopu Aglomeracije, a posebno u Zvijezdi.

– Prije dvije godine bili smo svjesni zahtjevnosti projekta i to komunicirali prema javnosti. Vezano za puknuća pojedinih objekata, moramo, s jedne strane, pomoći građanima, a s druge, utvrditi što i kako se dogodilo. U petak sam imao sastanak s  predstavnicima građana iz Zvijezde, zanimalo ih je kako sanirati štetu koja se dogodilo. Rekao sam tada i ponavljam: svi smo dio problema, ovdje će morati svi iz svoje pozicije osvijestiti što možemo učiniti i što trebamo raditi. Osim načina na koji se radovi izvode, koji su problematični za stare objekte, tu je činjenica da se mijenja kompletna komunalna infastruktura. Sada postavljamo pitanje je li trebalo raditi ovako. Mogli smo na način da jedne godine radimo vodu, pa druge kanalizaciju, pa DTK, pa plin, ali ovdje se radi sve, to moramo osvijestiti. Izvođač radova, odnosno, nadzor radova, ima svoje obveze, ima odgovornosti i gradska uprava je na raspolaganju svima u Zvijezdi. Zbog toga smo i odradili sastanke s predstavnicima Hrvatskih voda i svima koji su odgovorni za projekt aglomeracije i, zajedno s ViK-om, bit ćemo pomoć i podrška. Važno je da propisane poruke i procedure građani slijede, izjavio je gradonačelnik Damir Mandić, govoreći o radovima u Zvijezdi i problemima koji su se pojavili, odnosno, puknućima na zgradama.

Proceduru kako nastala oštećenja pravilno prijaviti, građanima će pojašnjavati pravnik u ViK-u, stalno im je na raspolaganju gradska uprava, a Grad će pomoći i vlasnicima objekata, privatnim i poslovnim, te poduzetnicima u Zvijezdi.

– Za oštećene objekte Grad će u proračunu  izdvojiti određena sredstva. Nema smisla da obnovimo ulice, a objekti ostanu neuređeni, bit će sredstava za vlasnike koji stanuju u Zvijezdi ili posluju, pojavit će se novac za objekte, ne samo da poprave štetu nego da ih i urede jer reprezentativnost Zvijezde je svima važna. Ne mislim na novac od spomeničke rente, ali s njim će biti spojen, najavio je gradonačelnik D. Mandić.

Podsjetio je da je komunalna naknada za objekte u Zvijezdi već šest godina minimalna, da Grad potporama pomaže poduzetnicima koji u njoj posluju, a ove će godine to biti obilnije i lakše.

–  U odnosu na prethodnu godinu veći je iznos, oko 100.000 eura, a i promijenjen je način pa poduzetnici neće morati platiti nešto pa za to dobiti novac, već će ga dobiti unaprijed. Ni u jednom dijelu   grada gdje traju radovi nismo poduzetnicima ni stanovnicima na bilo koji način radili nadoknade; za Zvijezdu smo se odlučili jer je kulturna baština, posebni su uvjeti života i rada i ono što nam slijedi u suradničkom odnosu možemo prebroditi na najlakši način, naglasio je gradonačelnik Damir Mandić, podsjetivši da alternative potpunoj obnovi svih instalacija, vodovoda  i kanalizacije, prometnica, nogostupa u Zvijezdi nije bilo.

Ivan Klokočki, voditelj Jedinice za provedbu projekta u Vodovodu i kanalizaciji kazao je da u Zvijezdi, na žalost, vidimo da se ostvaruje rizik utjecaja gradilišta na objekte. Zasad imaju pet prijava za velika oštećenja objekata, više od 20 za manja i sva su evidentirana, a građane je pozvao da se, u slučaju oštećenja, obrate ViK-u.

– Zajedno sa statičarem izlazit ćemo na pregled tog objekta, te dalje postupati putem nadzora prema izvođaču kako bi se ustanovio razlog i poduzele mjere da se taj utjecaj na okolne građevine smanji. Želimo voditi otvorenu komunikaciju s građanima i za svako nastalo oštećenje garantirati da ćemo uz međusobni odnos nas i izvođača odrediti granicu odgovornosti i da će ta šteta koja je nastala biti sanirana, rekao je Ivan Klokočki, te pozvao građane da im uslijed bilo kakve promjene na objektima pošalju dopis elektroničkom poštom kako bi ostao pisani trag za prigovor koji imaju i za sve promjene na svojim objektima koje su primijetili.

ViK će to uvesti u proceduru gradnje i dalje tražiti rješenje da se nakon završetka radova ide putem obnavljanja tih objekata.

– Izvođač je napravio sve radnje sugerirane od revidenta glavnog projekta i statičara. Međutim, na najdubljim kvotama iskopa kanalizacije se radi zaštite objekata izvode talpe, za što su neovisni stručnjaci zaključili da je najbolje rješenje, i pri izvođenju tih talpi izvođač ih udarnim hidrauličkim čekićem zbija talpe koje izazivaju vibracije i prenose se na objekte. Moj osobni dojam je da je izvođač u nekim trenucima trebao biti oprezniji, imamo o tome i prigovore građana, tražimo veći angažman kontinuirano na gradilištu, da se prate utjecaji izvođenja radova u realnom vremenu, tražili smo i osiguranje mjerenja vibracija seizmografom… Međutim, pokazalo se da to nije dovoljno i da će se trebati tome dati još puno više pozornosti, kao i nadoknaditi štetu koja je nastala, ispričao je Ivan Klokočki.

Direktorica ViK-a Katarina Malenica podsjetila je da je Aglomeracija najveći komunalni projekt ikad, vrijedan 67 milijuna eura, koji se radi u 76 ulica. Donijet će višestruku korist građanima, podići komunalni standard, zaštiti okoliš i rijeke.

– Dinamika radova je dobra, ugovorni rokovi za neke grupe su do proljeća, a najduže će trajati radovi u Zvijezdi. Neke grupe radova su već završile, neke su pri kraju, a završetak većine gradilišta očekujemo ove godine, izjavila je Katarina Malenica i podsjetila da građani, osim individualno, sve što ih zanima o Aglomeraciji mogu pitati na sastancima u gradskim četvrtima i mjesnim odborima koje redovito održavaju. (Grad Karlovac)