– Ovo je projekt koji garantira Karlovcu i gospodarsku i svakodnevnu, životnu budućnost. Briga o okolišu se vodi na više razina, a ovo je jedan od ključnih načina kako to činiti. Uz Aglomeraciju, koja se sada provodi, Karlovac dobiva izvrsnu brigu o okolišu s jedne strane, a s druge, dobrobiti koje nosi zbrinjavanje sanitarne odvodnje, zdravlje ponajprije.  Zelena energija, solarno sušenje mulja i solarne elektrane su sljedeći koraci ne samo na ovom pročistaču, nego i cjelokupnom razvoju Karlovca, izjavio je danas gradonačelnik Damir Mandić, zahvalivši svima koji su proteklih godina doprinjeli izgradnji i radu pročistača otpadnih voda na Gornjem Mekušju.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese, kako mu je puni naziv, izgrađen je u sklopu ISPA projekta, prvog komunalnog projekta u RH sufinanciranog sredstvima predpristupnih fondova Europske unije, i radi od 30. svibnja 2011. godine.

U 12 godina rada Uređaja ukupno je pročišćeno više od 77 milijuna m3 otpadne vode. Analize otpadnih voda influenta i efluenta s Uređaja koje se rade svakodnevno u internom laboratoriju te prema Vodopravnoj dozvoli dva puta mjesečno na zadane parametre u ovlaštenom laboratoriju pokazale su da postrojenje redovito postiže zahtijevani III stupanj pročišćavanja.


Uspješnost uklanjanja organskog opeterećenja je iznad 95%, suspendirane tvari iznad 95%. Uklanjanje dušikove tvari i fosfora je na prosječnih 80%.
Na mehaničkom predtretmanu Uređaja u 12 godina izvučeno je više od 1.500 tona krupnog i sitnog otpada te pijeska, što bi sve, da nije Uređaja, završilo u rijeci Kupi. Dodatno, izvan Uređaja, iz sustava odvodnje u tom razdoblju izvučeno je više od 25.000 tona otpada.

Izdvojeno je više od 22.000 tona mulja nastalog u procesu pročišćavanja koji je strojno dehidriran na maseni udio suhe tvari od 25%, a od 12. siječnja 2023. mulj se dodatno isušuje na postrojenju za solarno sušenje mulja na više od 90% suhe tvari.

– Problem pročišćavanja voda je mulj koji ostaje, kojem smo doskočili solarnom sušionicom mulja. Uspješnost uklanjanja organskog opterećenja je iznad 95%, suspendirane tvari iznad 95%, a uklanjanje dušikove tvari i fosfora je na prosječnih 80%. Iako ove brojke izgledaju suhoparno, rezultati su vidljivi. Na godišnjoj razini imamo četiri puta manje mulja, kazao je Dario Štefanac, voditelj Odjela uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i crpnih stanica u ViK-u. Na pročistaču je dosad proizvedeno više od 2 milijuna m3 bioplina koji je iskorišten za zagrijavanje mulja (anaerobnu stabilizaciju) i grijanje prostorija tijekom zime, a od travnja 2023. višak toplinske energije se preusmjerava i na dodatno isušivanje mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja, čime se proces poboljšava. (Grad Karlovac)