Na 22. sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka o tome tko će graditi studentski dom u sklopu Sveučilišta Sjever. Radi se o tvrtki ISTO student d.o.o. iz Zagreba koja je dobila pravo građenja na čestici na kojoj se nalazi zgrada površine 1111 kvadratnih metara.

Smještajni kapacitet budućeg studentskog doma mora imati minimalno osamdeset ležajeva uz obvezno osiguranje četiri ležaja sa svom popratnom infrastrukturom za studente s invaliditetom. Rok za izgradnju/rekonstrukciju objekta javne namjene s pripadajućim sadržajima i ishođenje uporabne dozvole je dvije godine od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja. Za pravo građenja na nekretnini postignuta je godišnja naknada u iznosu od 36.001,00 kuna, a pravo građenja osniva se na 33 godine, što je u konačnici naknada u iznosu od 1.188.033,00 kuna. (Grad Koprivnica)