Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić u društvu suradnika, direktorica Turističke zajednice Grada Kutine Ivana Grdić i voditelj UŠP Zagreb Damir Miškulin najavili su početak radova na uređenju poučne staze Turski stol.

Poučna staza „Turski stol“ je edukativno – rekreativna staza duljine 3 km, smještena u šumi Šanac-Ciglenica, u neposrednom kontaktu s rekreacijsko-kupališnim kompleksom grada Kutine. Staza je dobila naziv prema arheološkom nalazištu srednjovjekovnog fortifikacijskog objekta za obranu od Turaka – gradištu „Turski stol“ – koje se nalazi na samom ulazu u šumu.

Osim kulturno-povijesne vrijednosti, poučna staza je dio bogatog šumskog ekosustava u kojem prevladava sastojina hrasta i graba, a pojedinačno su unesene i skupine crnogorice. Uz prirodno i ekološko značenje ovog šumskog pojasa na rubu naselja Kutine, šuma ima estetske i krajobrazne vrijednosti u panoramskoj slici grada i šire okolice. Blizina samog centra Kutine potencira njenu vrijednost u smislu neposrednog gradskog prostora za odmor i rekreaciju.

„Poučna staza planira se dijelom na trasi postojećeg neuređenog šumskog puta, kako bi se njegovim uređenjem potaknulo korištenje te se dodatno naglasile rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma čineći ih dostupnijima lokalnom stanovništvu.  Prostor oko bazena spada pod upravu Hrvatskih šuma, ali je na svima nama briga za očuvanjem naše prirode. Drago nam je da se ulaže i u šumske sadržaje u Gradu Kutini te se nadam i ubuduće surađivati na sličnim projektima“ rekao je g. Damir Miškulin.

Poučna staza bit će opremljena signalizacijom (putokazima) i poučnim info panelima koji će utjecati na podizanje svijesti o važnosti očuvanja šuma i biološke raznolikosti.  Lokacija poučne staze nalazi se na jugoistočnim obroncima Moslavačke gore, na stijenama pretežno neogenske i kvartarne starosti koje predstavljaju i odražavaju uvjetu u okolišu prije 5 milijuna godina kada je na ovom prostoru bio Panonski bazen. Sam masiv Moslavačke gore SZ od lokacije staze je izdanak kristalne podloge Panonskog bazena (čine ga magmatske i metamorfne stijene) koje se u brojim kamenolomima eksploatiraju kao građevni kamen i za ceste, rudna bogatstva.

O samom karakteru Poučne staze više se dotaknula direktorica TZ Ivana Grdić. “Poučna staza je edukativnog karaktera te posjetitelje educira o flori, fauni i geologiji moslavačkih šuma. Ideja kretanja poučnom stazom je postepeno otkrivanje „tajni“ moslavačke šume, a tema prolaska kroz vrijeme odražava se na oblikovanju perivojne opreme (ulazni portali, info paneli, putokazi, klupe, stolovi). Uz prezentaciju biološke i geološke povijesti i raznolikosti, na info panelima se predstavlja i crtica iz kutinske povijesti. Naime, poučna staza u svome početnom dijelu tangira zaštićeni lokalitet arheološkog nalazišta – povijesno gradište „Turski stol“ koji je sa svojom poučnom povijesnom pričom dodatna atrakcija ” zaključila je gđa. Grdić.

„Nadam se kako ćemo potaknuti još više sve vas na dodatnu rekreaciju, istraživanje prirode i uživanje u blagodatima šume. Posao koji isprva možda izgleda jednostavan, zapravo je rezultat suradnje brojnih suradnika, te njihovih znanja i vještina kojima se ovim putem zahvaljujem na predanosti i trudu. Između ostalog, projekt predstavlja prvu cjelovitu edukativnu tematsku stazu u gradu Kutina čiji sadržaj je pomno odabran kako bi prezentirao i istaknuo bitne osobitosti i vrijednosti zavičajne prirode. Ovom poučnom stazom predstavlja se geološka baština u prirodi, obogaćuje se i sadržaj turističke ponude, promiče se korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodnih ljepote“ rekao je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.

Nositelj projekta poučne staze je Grad Kutina, a stručni suradnici su Turistička zajednica grada Kutine, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Razvojna agencija Mrav uz Hrvatske šume kao izvođač radova. Projekt je vrijedan 730.000,00 Kn od čega Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj izdvaja 590 000 Kn, a Republika Hrvatska 100 000 Kn. (Grad Kutina)