Na Dječjem vrtiću Radost instalirana je i u trajni pogon puštena fotonaponska elektrana priključne snage 15 kW. Ukupna snaga instaliranih fotonaponskih panela je 16,2 kWp s očekivanom godišnjim proizvodnjom 17.419,02 kWh električne energije što će rezultirati i godišnjim smanjenjem 2,76 t emisija CO2. Nabava i instalacija fotonaponske elektrane na dječjem vrtiću omogućena je provedbom projekta One Sun Connecting North & South iz programa „Energija i klimatske promjene“ financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora koji je u Hrvatskoj usmjeren na mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

U projektu fotonaponske elektrane na Dječjem vrtiću Radost sudjelovali su Grad Ludbreg kao partner projekta te Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice kao nositelj projekta One Sun Connecting North & South koja provela inovativni postupak objedinjene javne nabave i time naručitelju Gradu Ludbregu osigurala znatne uštede prilikom nabave opreme te usluge izvođenja radova instalacije fotonaponske elektrane. (Grad Ludbreg)