Koncem rujna 2022. u Ateni na međunarodnoj konferenciji Svjetskog dana zelenih destinacija (Global Green destinations days) održana je dodjela priznanja za održive destinacije svijeta. Mali Lošinj osvojio je srebrno priznanje, a na ovom natjecanju sudjeluje od 2016.
Natjecanje za 100 održivih destinacija organizira se kako bi se prikazale priče o održivom turizmu i dobrim praksama, kao inspirativni primjeri drugim destinacijama, turoperatorima i putnicima. Programom se nastoji potaknuti destinacije da promiču odgovorno upravljanje destinacijom kako bi cijeli turistički sektor potaknule da usvoje i primjenjuju najbolju praksu u području zaštite okoliša.
Lošinj je ovo priznanje, uz dobre rezultate mjerenja raznih pokazatelja, osigurao i pričom o održivom i odgovornom turizmu. Riječ je o projektu Via Apsyrtides – sustavu pješačkih obilaznica koje povezuju i prezentiraju prirodne i kulturne atrakcije otočja, u čijem je središtu transverzalna staza dužine 150km koja se proteže od najsjevernije točke otoka Cresa do najjužnije točke otoka Ilovika.
Na Danima hrvatskog turizma koji se do 8. listopada održavaju u Šibeniku, Mali Lošinj osvojio je, pak,  vrijedno priznanje kao jedan od finalista u kategoriji najuspješnije destinacije održivog turizma (inovativna i pametna destinacija)… (Grad Mali Lošinj)