Gradonačelnik Novog Marofa najavio je kako Grad, za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti zbog korone, neće naplaćivati komunalnu naplatu, a neće se vršiti niti prisilna naplata, donosi portal evarazdin.hr. Gradska vlast ističe kako se svi trebaju pridržavati naputaka nacionalnog i gradskog stožera civilne zaštite, a Grad dijelom može osigurati financijska sredstva. “Najčešće lokalna samouprava nastrada u ovakvim teškim trenucima i ostaje bez velikog dijela vlastitih prihoda. Trenutno imamo stabilno stanje u proračunu. Sve naše projekte i programe koje smo započeli ćemo i završiti. One koje ugovaramo nove, za njih ćemo ići u nešto dulje rokove izvršenja pa onda i plaćanja. Za vrijeme kad traju napuci i izvanredno stanje, mi odlukom vodstva Grada, gradonačelnika i njegovih zamjenika s predsjednikom Gradskog vijeća i zamjenicima, nećemo naplaćivati i vršiti prisilnu naplatu komunalne naknade te ćemo prolongirati samu naplatu za čitavo vrijeme trajanje ove izvanredne situacije’, najavio je gradonačelnik Novog Marofa. (M.P.D.)