Novi investitor stiže u poduzetničku zonu Novska. Gradonačelnica Marija Kušmiš u petak je sa s direktorom Slavenom Vrhovskim i direktoricom Isabelom Marzena Jachowskom iz trgovačkog društva Wawa d.o.o. potpisala Ugovor o kupoprodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni.
‘Wawa d.o.o. se 17 godina bavi rješenjima e-mobilnosti, te su s preko 3000 isporučenih električnih vozila na tržištu jugoistočne Europe lideri u domeni e-mobilnosti. Ukupna vrijednost investicije u iznosi 2.278.970,00 EUR, a planirano je zapošljavanje 21 radnika.
U poduzetničkoj zoni Novska izgraditi će poslovni centar e-mobilnosti. Poslovne jedinice centra e-mobilnosti bile bi jedinica proizvodnje komponenti, nadogradnje i montaže lakih električnih vozila, jedinica za održavanje, servisiranje i provedbu edukacijskih programa na sustavima urbane e-mobilnosti, jedinica za skladištenje, jedinica zakonfiguraciju, testiranje i pripremu sustava punjenja e-vozila (baterije i punionice), te uprava i administracija’, objavila je gradonačelnica na svom FB-u. (m.p.d.)