Uz to što učenicima osnovne škole sufinancira radne bilježnice i pomoćne radne materijale, Grad Orahovica sufinancira i kupnju radnih bilježnica za učenike od 5. do 8.razreda Osnovne škole u 100-tnom iznosu, a za učenike Osnovne škole od 1. do 4. razreda sufinanciramo sav pomoćni materijal zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom u omjeru.50% grad , a 50% županija.Grad Orahovica sufinancirat će nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica svim učenicima 1. razreda, smjer: opća gimnazija, Srednje škole „Stjepan Ivšić“ Orahovica u školskoj godini 2024./2025. u iznosu od 175,00 eura.

Roditelji/skrbnici samostalno obavljaju nabavu sufinanciranih nastavnih materijala. Sufinanciranje se ostvaruje podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć sufinanciranja troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica s ostalom potrebnom dokumentacijom (između ostalog originalnim računom), na Javni poziv kojeg će Grad Orahovica objaviti na svojim web stranicama prije početka školske godine 2024./2025.

Jednokratna pomoć sufinanciranja troškova kupnje udžbenika i radnih bilježnica isplatiti će se na račun roditelja/skrbnika nakon obrade Zahtjeva.

Što se osnovnoškolaca tiče, Grad Orahovica sufinancira kupnju radnih bilježnica za učenike od 5. do 8.razreda Osnovne škole u 100-tnom iznosu, a za učenike Osnovne škole od 1. do 4. razreda sufinancira  sav pomoćni materijal zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom u omjeru.50% grad , a 50% županija. (Grad Orahovica, m.p.d.)