Na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca u 2021. godini. Riječ je o dodjeli bespovratnih potpora iz Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora u ovoj godini iznose 200.000 kuna. Jedan korisnik potpore može jednom tijekom godine podnijeti prijavu za dodjelu potpora po više mjera iz ovog programa pri čemu iznos potpore je do 100 posto prihvatljivih troškova, a najviše po jednom korisniku do 30.000 kuna.

Potpore se dodjeljuju za ulaganja nastala od 1. siječnja ove godine i koja su plaćena do trenutka podnošenja prijave. Cijeli iznos računa mora biti plaćen, inače se račun ne uvažava.

U skladu s načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani iz ovog ili drugih programa u okviru proračuna Grada Pakraca, drugih javnih izvora i javnih fondova EU. Program u dva segmenta, potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i potpore za ruralni razvoj ima 14 podmjera kojima je predviđeno da iz gradskog proračuna se sufinancira sve što čini poljoprivrednu proizvodnju od nabave nove mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju objekata, prihrane pčelinjih zajednica, edukaciju poljoprivrednika, preradu poljoprivredne proizvodnje, stvaranja robnih marki, sudjelovanje na sajmovima… (Grad Pakrac/Pakrački list)