Građani Grada Varaždina treću godinu zaredom svojim idejama i prijedlozima mogu sudjelovati u pripremi proračuna. Sudjelovanjem u participativnom proračunu za 2024. godinu građani aktivno doprinose razvoju našeg grada i poboljšanju kvalitete života za sve nas. Za izradu participativnog proračuna za 2024. godinu izdvojit će se iznos od 300.000 eura, što znači da je ovo prilika da dobre ideje i prijedlozi za projekte dobiju konkretnu podršku i budu ostvareni.

Na službenoj mrežnoj stranici Grada Varaždina objavljeni su detalji poziva te online obrazac pomoću kojeg građani mogu poslati svoje prijedloge do 31. listopada 2023. godine.: https://varazdin.hr/participativni-proracun-2024-godinu/

Također, ispunjeni obrazac se može dostaviti i putem e-maila na adresu participativni.proracun@varazdin.hr ili poštom na adresu Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin, a moguće je ispunjeni obrazac dostaviti i osobno u označenu kutiju postavljenu u prizemlju palače Patačić (Franjevački trg 5), radnim danom: ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7-15h, utorak: 7-17h i petak: 7-13h.

Građani mogu predložiti uređenje i sanaciju javnih zelenih površina, dječjih igrališta, pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza), nerazvrstanih cesta, javno prometnih površina (kolnika i parkirališta) na nerazvrstanim cestama, trgova, divljih odlagališta… Nadalje, predložiti se može postavljanje i izgradnja zaštitnih ograda i branika, sprava i javnih sadržaja za rekreaciju odraslih, komunalne opreme (klupa, koševa…), vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica…) na nerazvrstanim cestama, svjetlosne signalizacije (semafora, treptača…) na nerazvrstanim cestama, horizontalne signalizacije (iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne linije, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi…) na nerazvrstanim cestama, objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, ogradnih zidića, autobusnih čekaonica.

Molimo medije da obavijeste građane i pozovu ih daju svoje prijedloge u participativnom proračunu. (Grad Varaždin)