Temeljem Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede Upravni odjel za opću upravu i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području poljoprivrede.

Dio natječajne procedure provodi se u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule. Javni natječaj objavljuje se 27.01.2020., a rok za podnošenje prijava traje do 27.02.2020.

Kako stoji u tekstu natječaja, ukupna planirana vrijednost Natječaja je 250.000 kuna. Udruge u poljoprivredi mogu prijaviti za sufinanciranje projekte i programe vrijedne najmanje 20.000 kuna, a najviši 140.000 kuna. Planirano je financirati do četiri prijave. (Grad Poreč, L.K.)