U tijeku je obnova spomen doma na Rušnjaku kraj Baderne. Naime, krajem prošlog mjeseca krenuli su intenzivni radovi na obnovi ovog, s godinama dosta oštećenog objekta.

Radovi uključuju zahvate na svoj vanjskoj stolariji i vratima, skupa sa željeznom zaštitom, farbanje uz zamjenu oštećenih dijelova i fina podešavanja, te zamjenu svih unutrašnjih vratiju novima. Obnavljaju se i sve instalacije u WC-ima, gdje se postavljaju i nove sanitarije i pločice. Izvršit će se i žbukanje i farbanje svih unutrašnjih zidova te ojačavanje i farbanje drvenih stepenica, kao i drvenih klupa i podova. Radovi uključuju i sanaciju krovne terase, cjelokupnu obnovu elektroinstalacija, niz sitnih popravaka kao i cjelokupno čišćenje objekta.

Planirani završetak radova je do kraja srpnja, do održavanja tradicionalnoga skupa na Rušnjaku. Rušnjak je uređen krajem 1978. sa spomen-domom, podignutim po idejnom rješenju poznatog kipara i slikara Dušana Džamonje i projektu arhitekta Eliđa Legovića. Po dovršetku obnove unutarnjeg dijela ovog doma, prostor će biti ponovno dostupan za korištenje za različita društvena događanja i druženja. (Grad Poreč)