Grad Poreč-Parenzo nedavno je dobio zeleno svjetlo za pristupanje europskom međunarodnom udruženju „Ruta Feničana“ (La Rotta dei Fenici), kao prvi grad u Hrvatskoj, koji će time dobiti priliku sudjelovati u kreiranju niza strategija i projekata za unapređenje turizma i vrednovanje kulturne baštine preko projekata prekogranične suradnje.

„Ruta Feničana“, pravac je u kulturi Vijeća Europe od 2003. godine i promiče mediteransku kulturu i interkulturalni dijalog u mediteranskim regijama i zemljama (trenutno 11 zemalja, od kojih 8 europskih i 3 neeuropske), o njihovoj povijesnoj, materijalnoj i nematerijalnoj baštini, te krajoliku i ambijentu. Ovim se putem također, promoviraju održive, odgovorne, kreativne, kulturne i turističke aktivnosti u zajednici, između ostalog, i jačanjem lokalnog identiteta. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) pokrenula je 2016. osnovnu radnu skupinu o „Ruti Feničana“ po uzoru na „Put svile“.

Inače, „Ruta Feničana“ odnosi se na povezanost glavnih nautičkih ruta koje su Feničani od dvanaestog stoljeća prije Krista koristili kao važne puteve za trgovačku i kulturnu komunikaciju na Mediteranu. Kroz ove rute Feničani – poznati mornari i trgovci – postali su moćnom civilizacijom, iako još uvijek malo poznatom, koji su se ojačali kroz širenje prema Zapadu, radeći na intenzivnoj razmjeni svojih proizvoda, ljudi i ideja i doprinoseći stvaranju mediteranske kulturne zajednice. I druge velike mediteranske civilizacije koristile su njihove putove u istu svrhu: Grci, Rimljani, Etruščani, Iberijci i mnogi drugi, te su ovi putevi postali sastavni i važni dio mediteranske kulture.

Danas, „Ruta Feničana“ predstavlja put interkulturalnog dijaloga i prolazi mnogim zemljama Sredozemlja, Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka, jačajući na taj način povijesne veze nastale zahvaljujući drevnim civilizacijama. Danas Feničani predstavljaju kulturni model koji ima za cilj promicanje mediteranske kulture, jačanje veza mediteranskih zemalja koje imaju istu povijest. Ruta se zapravo temelji na povijesnim, društvenim i kulturnim vezama koje su Feničani uspostavili tim morskim putovima, na svojim iskrcajnim mjestima i posjedima utemeljenim na mediteranskim obalama. Ruta ima za cilj unaprijediti kulturnu, prirodnu i krajobraznu baštinu ovih mjesta suradnjom gradova, poslovnih subjekata, volontera, ali i institucija koje žele dati svoj doprinos u traženju novog odnosa između čovjeka i kulturne baštine, kao novi pedagoški i turistički modeli za potrebe današnje kulturne razmjene.

Pristupanjem ovom međunarodnom udruženju Poreč je osigurao pravovremeno dobivanje relevantnih informacija vezano za europske fondove usmjerene na kulturnu baštinu i turizam, lakše pronalaženje projektnih partnera, razmjenu iskustava i kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga zahvaljujući iskustvu sa već provedenih projekta, sudjelovanje u europskim kampanjama i projektima, upoznavanje sa primjerima dobre prakse od drugih europskih i bliskoistočnih gradova, formiranje novih, te širenje postojećih partnerstava između gradovima članovima udruženja, dobivanje konkretnih informacija vezano uz dostupne financijske mehanizme na razini EU, te promoviranje projekata kroz niz komunikacijskih kanala udruženja.

S obzirom da je Grad Poreč-Parenzo u fazi pripreme i provedbe pedesetak projekta za dobivanje sredstava iz EU fondova, zahvaljujući članstvu u ovoj organizaciji imat će mogućnost dobiti sredstva za realizaciju projekata iz područja kulture i turizma, zahvaljujući europskim fondovima, što je od velikog značaja posebno u ovim financijskim zahtjevnim vremenima. (porestina.info)