Grad Pula osigurao je gotovo 3,2 milijuna eura za dogradnju Osnovne škole Šijana čime će jedna on najvećih pulskih osnovnoškolskih ustava prijeći na nastavu u jednoj smjeni. Dugogodišnja je to želja i potreba škole, učenika i njihovih roditelja kojoj se, zahvaljujući bespovratnim sredstvima Ministarstva znanosti  i obrazovanja, ovime nazire kraj.

„Svjesni dugogodišnjih potreba uložili smo dodatne napore kako bi se osigurala sredstva za neophodnu dogradnju škole Šijana. Ulaganje u znanje nema cijenu, a na nama je da našim najmlađima omogućimo što bolje uvjete za školovanje, primjereno okruženje i nastavu u jednoj smjeni. Zahvaljujem djelatnicima Odsjeka za razvojne i EU politike koji su se posebno angažirali oko prijave za dobivanje sredstava resornog ministarstva“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao nadležno tijelo u postupku odabira projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole, nakon provedenog postupka odabira, donijelo je Odluku o financiranju projekta „Dogradnja OŠ Šijana“ u 100-postotnom iznosu.  Bespovratna sredstva iznose 3.196.408,08 eura.

U sklopu projekta „Dogradnja OŠ Šijana“ osigurat će infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovne škole u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. Dogradnjom škole dobit će se dodatni kapaciteti za 168 djece te šest dodatnih učionica.

Slijedi izrada Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovo potpisivanje, a početak radova predviđen je po završetku ove nastavne godine. Školsku 2025./2026. godinu učenici Osnovne škole Šijana započet će s nastavom u jutarnjoj smjeni.(Grad Pula)