U prostorima Velike vijećnice Grada Slavonskog Broda održana je završna konferencija europskog projekta „Parterno uređenje i komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod“ za kojeg je Grad Slavonski Brod iz fondova Europske unije osigurao 13,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. U sklopu spomenutog projekta izvedeni su radovi na parternom uređenju (rekonstrukcija i izgradnja prometnica i zelenih površina) te izgradnja infrastrukture na prostoru Tvrđave Brod. Ovim projektom riješena je kabelska kanalizacija za polaganje srednje naponske instalacije, niskonaponske instalacije i elektroničke komunikacijske instalacije. Također, izvršena je i zamjena postojeće rasvjete te je izgrađena nova energetski učinkovita i ekološka rasvjeta.

Zahvat se odvijao na prostoru Oružnog trga i u uličnim koridorima između kavalira i kurtina, a izvođenju radova prethodila su arheološka istraživanja na području Tvrđave. Na konferenciji za medije ispred Grada Slavonskog Broda prisustvovala je zamjenica gradonačelnika Marina Martić Puača koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u pripremi i provedbi samog projekta te istaknula:

„Vrijednost ovoga projekta je velika jer je to temelj i početak ulaganja u obnovu naše brodske Tvrđave koja je kulturni spomenik nulte kategorije i jedan od najvećih fortifikacijskih spomenika na ovom području, što dovoljno govori o njezinom značaju. Cilj nam je obnoviti našu Tvrđavu kako bi ona bila prijestolnica kulture grada Slavonskoga Broda i kako bi ju obogatili raznim sadržajima. Sama obnovljena i izgrađena komunalna infrastruktura sada će biti u službi svih postojećih i budućih objekata u Tvrđavi kao što su Kuća tambure, buduća Zvjezdarnica Brod, Centar za nematerijalnu baštinu i svih drugih objekata i ustanova koje će u budućnosti postojati na ovom području. Također, obnovljena infrastruktura osigurat će i provođenje raznih manifestacija i društvenih događanja u Tvrđavi. Ovaj projekt preduvjet je za stvaranje nove kulturne i turističke ponude u Slavonskom Brodu.„

Osim zamjenice gradonačelnika, na konferenciji za medije sudjelovao je direktor Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda Dejan Vuksanović, pročelnica Upravnog odjela za ITU mehanizam Danijela Blekić te Dalibor Čupić ispred tvrtke Respect-ing d.o.o koja je bila stručni nadzor na projektu i Krešimir Brajković ispred tvrtke Multigrad d.o.o. koja je bila izabrani izvođač radova.

Razdoblje provedbe projekta „Parterno uređenje i komunalna infrastruktura“ je od ožujka 2018. godine pa sve do svibnja 2022. godine, a ukupna vrijednost projekta je 15,8 milijuna kuna. (Grad Slavonski Brod)