Nakon uspješno implementirane eOVJERE, elektroničkog potpisa u obradi i likvidiranju ulaznih računa čime je Grad Split u potpunosti digitalizirao obradu računa zahvaljujući aktivnostima Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling, nastavlja se daljnja digitalizacija rada Gradske uprave.

Novost je implementacija sustava planiranja i izvršavanja nabave – SPIN@, koji je razvijen u suradnji s tvrtkom InfoDom d.o.o. iz Zagreba. SPIN@ je web sustav koji omogućava kreiranje plana nabave, registriranje svih tipova nabave kao i praćenje realizacije plana nabave u skladu s donesenim planom kojim je u potpunosti digitalizirano generiranje interne dokumentacije unutar Gradske uprave, od faze pokretanja zahtjeva za nabavu do donošenja odluke o odabiru i potpisu ugovora. Implementacijom SPIN@, osim ubrzanja i optimizacije rada, povećanja razine učinkovitosti i svrsishodnijeg upravljanja proračunom te ostvarivanja znatnih ekonomskih koristi i unapređenja sagledavanjem više različitih poslovnih pogleda, stvaraju se i pretpostavke za objedinjavanje javne nabave na razini Grada i proračunskih korisnika.

„Grad Split je jedna od rijetkih lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti digitalizirala sve aktivnosti gradskih službi u postupcima javne nabave. Digitalizacijom javne nabave skraćuje se vrijeme u provedbi gradskih natječaja i generira značajna financijska ušteda iskazana u vremenu rada službenika u administrativnoj pripremi nabavnih procesa kao i smanjenom ispisu velikog broja dokumenata, gotovo dva milijuna prosječno na godišnjoj razini. Implementacijom eOVJERE računa i digitalizacijom nabavnih procesa Grad Split je povećao razinu učinkovitosti rada Gradske uprave čime direktnu korist imaju i sami građani i poslovni subjekti te društvo u cjelini smanjenjem potrošnje papira i energije čime se daje veliki doprinos u očuvanju okoliša – rekao nam je Dragan Brtan, pročelnik Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Grada Splita.  (V.H., Grad Split)