Početkom godine pokrenuti su radovi u okviru rekonstrukcije dijela Novigradske ulice i pristupnih prometnica u naselju Moela, kao i parkinga gradskog groblja, koji su ovih dana privedeni kraju. Ovim je investicijama naselje Moela dobilo bolje uvjete prometovanja, kao i kvalitetno rješenje oborinske odvodnje.

Od brojnih ulaganja, u potpunosti je dijelom izgrađena, a dijelom rekonstruirana, prometnica koja se spaja na Novigradsku ulicu, a namijenjena za dvosmjerni promet s dva prometna traka i nogostupom, u ukupnoj dužini od 250 m. U okviru uređenja izgradila se oborinska odvodnja sa spojem na postojeći kolektor, javna rasvjeta, elektroenergetska infrastruktura, elektronička komunikacijska infrastruktura te, u suradnji s Istarskim vodovodom d.o.o. Buzet, rekonstruirana je vodovodna mreža. Vrijednost investicije iznosi 300.000,00 EUR.

U dijelu koji povezuje Novigradsku ulicu i potok s izlazom u uvali Pozioi, izvedeni su radovi na izgradnji oborinskog kolektora s ispustom u more kao preduvjet za kvalitetno rješavanje oborinske odvodnje dijela naselja Moela. Saniran je dio dotrajale asfalt-kolničke konstrukcije Novigradske ulice na prelazu preko južnog kraka umaškog potoka. Ujedno su uređene i kolne površine dijela Ulice Pozioi i gradskog groblja Umag. Vrijednost navedenih radova iznosi 600.500,00 EUR.

Cilj navedenih radova je podizanje razine kvalitete odvodnje oborinskih voda te prometne infrastrukture novih i postojećih prometnih površina na području naselja Moela, a iste predstavljaju kontinuiranu brigu o sigurnosti prometnica na umaškom području. (Grad Umag)