U razdoblju od 9. veljače do 10. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026.

Trogodišnji strateški plan za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026. prvi je zasebni strateški dokument usmjeren unaprjeđenju prava i usluga za djecu na području Grada Varaždina. Proces ovog strateškog planiranja vezan je uz formalnu obvezu Grada Varaždina u svrhu obnove svoje titule „Grad-prijatelj djece“, ali istovremeno potaknut i činjenicom da se pitanje javnih politika za djecu po prvi puta sveobuhvatno analizira i planira za budućnost.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtom dokumenata, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-s-javnoscu-2024-godini/ pod rednim brojem 1.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca, zaključno do 10. ožujka 2024. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene djelatnosti, P. Preradovića 10, Varaždin, s naznakom: „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026.“ ili na e-mail adresu: mirna.kezele@varazdin.hr. (Grad Varaždin)