Nakon što je Grad Virovitica ustupio na korištenje stambenu zgradu u vrijednosti oko 900.000,00 kuna na period od 20 godina, izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju skloništa za žrtve obiteljskog nasilja investitoru Virovitičko-podravskoj županiji. Ta će se stambena zgrada obnoviti te prenamijeniti u zgradu javne i društvene namjene.

Također, od ove godine Grad Virovitica sufinancirat će rad skloništa u iznosu od 40.000,00 kuna godišnje temeljem Sporazuma o sufinanciranju koji je Virovitičko-podravska županija sklopila s gradovima i općinama s područja Virovitičko-podravske županije.

– Kad su ovakvi projekti u pitanju, spremni smo i voljni angažirati se i ponuditi sve raspoložive resurse. Posebno smo sretni jer će Virovitica dobiti prvo sklonište za žrtve obiteljskog nasilja – Grad Virovitica njegov će rad podupirati financijski na godišnjoj bazi i pružiti vjetar u leđa ovoj zaista važnoj inicijativi. Drago mi je da su to prepoznali i ostali gradovi i općine naše županije te ćemo zajedničkim snagama priskrbiti pomoć i zaštitu najugroženijim pripadnicima našega društva, poručio je gradonačelnik Ivica Kirin. (virovitica.hr)