Turistička zajednica grada Vukovara, u suradnji s Gradom Vukovarom – osnivačem Vukovar film festivala, zaključila je nedavno objavljeni javni poziv za suorganizaciju Vukovar film festivala s tvrtkom Design studio D.

Ugovor je potpisan na vrijeme od 3 godine, pa je tako mjesec kolovoz 2024., 2025. i 2026. godine u Vukovaru rezerviran za održavanje dobro poznate, prepoznate i sjajno posjećene međunarodne kulturne manifestacije – Vukovar film festivala – festivala podunavskih zemalja.

Ovogodišnji Vukovar film festival s bogatim sadržajem i sjajnim lokacijama izazvao je sjajne reakcije, brojne pohvale i veliku posjećenost, stoga ćemo zajedno sa suorganizatorima festivala nastaviti istim putem, a s ciljem pozicioniranja Vukovara na još jednu kartu – destinacija gdje se tijekom ljeta događaju zanimljivi i atraktivni kulturni i filmski događaji, napominju iz Grada.  (Grad Vukovar)