Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava obišao je radove na rekonstrukciji zgrade u kojoj su svlačionice i prostorije nogometnog kluba “HNK Lipovača”.

Grad Vukovar u suradnji s Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara sudjeluje u potpori za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade javne namjene – svlačionice i prostorije nogometnog kluba “HNK Lipovača”. Predmet rekonstrukcije je uređenje klupskih prostorija stadiona. Budući da se HNK Lipovača natječe u III. županijskoj nogometnoj ligi te ima tendenciju napretka i održivosti kluba u narednom periodu, rekonstrukcija klupskih prostorija pomoći će im u njihovim nastojanjima. Također, osim za potrebe kluba, prostorije bi koristili i ostali žitelji prigradskog naselja Lipovača za održavanje raznih manifestacija te bi im se ovim projektom poboljšava standard i kvaliteta života. Gradu Vukovaru u cilju je da sve gradske četvrti imaju podjednake uvjete života te je ovaj projekt upravo na tome tragu.

„Na inicijativu HNK Lipovača hitno smo intervenirali zbog jako lošeg stanja u zgradi i nemilih situacija poslije utakmica. Želja nam je da u novom i ljepšem ambijentu kluba ove prostorije mještani Lipovače koriste još češće po poboljšanju epidemiološke situacije,“ poručio je gradonačelnik Ivan Penava.

 Projektom su predviđeni: krovopokrivački radovi, koji obuhvaćaju uklanjanje postojećeg krovišta i izgradnju novog (nova drvena konstrukcija, novi pokrov od crijepa, sa novim vertikalnim i horizontalnim olucima), stolarski radovi, koji obuhvaćaju demontažu dotrajale postojeće stolarije, te dopremu i ugradnju novih PVC prozora i vrata sa uključenom obradom špaleta, obrtnički radovi, koji obuhvaćaju izradu hidroizolacije, podnih glazura, unutarnje keramike, završne obrade zidova sa gletanjem i ličenjem, zajedno sa ugradnjom gips karton ploča na stropove, elektrotehnički radovi obuhvaćaju izradu kompletno novih unutarnjih elektroinstalacija koje uključuju ventilo-koletore i novi električni bojler, izradu nove Vanjske nadstrešnice, kao i opremanje prostorija novim klupama za sjedenje i radnim stolovima. Završetkom radova rekonstruirat će se objekt površine 65,28m2, koji bi predstavljao jednu funkcionalnu cijelu u kojoj bi mogli boraviti mještani svih dobnih uzrasta i u kojem bi se mogli osim sportskih aktivnosti održavati razne druge kulturne manifestacije.

Vrijednost ugovorenih radova je 339.591,56kn s PDV – om. te od tog iznosa FORGV sudjeluje s 300.000,00 dok ostatak financira Grad Vukovar iz vlastitih proračunskih sredstava. (Grad Vukovar)