U Gradu Vukovaru prošlog tjedna odlučeno je da se povećavaju naknade za novorođenčad. Naime, do sada je naknada za prvo dijete iznosila tisuću, za drugo dvije, a za treće i svako sljedeće pet tisuća kuna. Međutim, na sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara održanoj 9. rujna ove godine donesena je odluka o povećanju naknada za novorođenčad pa će odsad roditelji moći računati na dvije tisuće za prvo, tri tisuće za drugo i deset tisuća kuna za treće i svako sljedeće dijete.Tako je ove godine u Proračunu Grada Vukovara planirano izdvojiti 400 tisuća kuna namijenjenih naknadama za novorođenčad, a isti iznos predviđen je i za 2021. godinu, međutim rebalansom će se iznos korigirati.

Gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, u lipnju je s Ministarstvom uprave potpisao Sporazum o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu novčane potpore. Tim sporazumom Grad je omogućio roditeljima podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu za opremu novorođenčeta putem interneta točnije preko aplikacije e-Novorođenče. Uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče roditelji više neće morati dolaziti osobno u Grad te predavati zahtjev i ostalu dokumentaciju već će sve to moći učiniti u matičnom uredu prilikom same prijave djeteta nakon čega će matični ured zahtjev proslijediti Gradu ili to mogu učiniti sami roditelji prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče. (V.H.)