Grad Zaprešić raspisao je natječaj za sufinanciranje proljetne sjetve, za što je ove godine osiguran iznos od 86.200 kuna.

Zahtjeve mogu podnijeti poljoprivrednici s područja Grada Zaprešića, za oranice na istom području, odnosno području katastarskih općina koje obuhvaćaju naselje njihovog stanovanja, a koji su podmirili sve svoje obveze prema Gradu (komunalna naknada, plin, zakupnine i sl.) i nisu ostvarili državna poticajna sredstva u proljetnoj sjetvi 2020. godine.

Zahtjevi će se zaprimati od 9. ožujka do 10. travnja 2020. godine, odnosno do ispunjenja kvote raspoloživih sredstava.

Iznos bespovratne novčane subvencije po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 500 kuna za oranice veličine 2.500-4.000 m², odnosno 800 kuna za oranice veličine  4.001-10.000 m².

Zahtjevi za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza u proljetnoj sjetvi 2020. godine mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak, Zaprešić, Nova ulica 10, prizemlje soba br. 15. (Grad Zaprešić, L.K.)