Gradonačelnica grada Zlatara, Jasenka Auguštan-Pentek, raspisala je Javni poziv za dodjelu pomoći u svrhu očuvanja poslovne aktivnosti zbog posebnih okolnosti uzrokovanih coronavirusom COVID-19. Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva poslovnih subjekata s područja Grada Zlatara čija je djelatnost zabranjena ili smanjena uslijed djelovanja epidemije, a s ciljem dodjele potpora kao poticaja za očuvanje poslovne aktivnosti. Korisnici potpore mogu biti mikro, mali ili srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu kao i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Nužno je da pritom zadovoljavaju uvjete navedene u pozivu, a ostvarene potpore mogu se koristiti isključivo namjenski i to za troškove najma poslovnog prostora, troškove režija, nabavu sirovina i materijala važnih za rad, troškove knjigovodstvenih usluga, troškove za finananciranje primjene mjera  i zaštite od koronavirusa te za druge opravdane troškove.

Za poslodavce koji zapošljavaju pet ili više radnika, visina jednokratne potpore iznosi sedam tisuća kuna, za one koji zapošljavaju tri ili četiri radnika, visina subvencije je pet tisuća kuna, a onima koji zapošljavaju jednog ili dva radnika dodijelit će se potpora u iznosu od tri tisuće kuna, a ukupno je pozivom osigurano 200 tisuća kuna. Pri tome je važno da su radnici kod primatelja potpore bili zaposleni na puno radno vrijeme na dan 20.02.2020. godine. Sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Zlatara. (V.H., Grad Zlatar)