Gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan Pentek raspisala je 14. ožujka 2023. Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2023. godini. Za financiranje se mogu prijaviti udruge koje se bave sportom i rekreacijom, razvojem civilnog društva te zaštitom prava i interesa branitelja. Ukupno je za njihove programe i projekte predviđeno 72.334 eura. Najviše, 46.453,00 eura predviđeno je za projekte iz sporta i rekreacije, za razvoj civilnog društva predviđeno je 25.217,00 eura, a za zaštitu prava i interesa branitelja 664,00 eura. (m.p.d.)