Gradonačelnica Grada Zlatara, Jasenka Auguštan-Pentek raspisala je Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području Grada Zlatara u 2024. godini.

Planirana sredstva koja se mogu dodijeliti putem javnog natječaja raspodijeljena su po područjima, odnosno za sport i rekreaciju 50.000,00 eura, razvoj civilnog društva – ostalo 30.000,00 eura te za zaštitu prava i interesa branitelja 664,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija započinje 08.02.2024. godine, a završava 09.03.2024. godine. Projektni prijedlozi dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Zlatara.

Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, ispunjavaju se isključivo računalom i podnose se na način propisan javnim natječajem i uputama. Razmatrati će se samo projektni prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete Natječaja. Udruge koje nisu predale izvješća za financiranje u 2023. godini neće moći ostvariti financiranje po ovom Natječaju. (V.H./ Grad Zlatar)