Grad Županja raspisao je javni poziv za financiranje projekata gradskih udruga vrijedan 26.500 eura. Za financiranje se mogu prijaviti udruge koje se bave unaprjeđenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, promicanjem zdravog života, djecom i mladima, koje skrbe o starijim osobama, promiču ljudska prava i slobode, rade sa sudionicima i braniteljima Domovinskog rata, rade na zaštiti prirode i životinja…Za projekte je moguće ostvariti od 130 do 1.330 eura gradske potpore. (m.p.d.)