Na području Grada Knina je ukupno 339 radno i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade.

Gradonačelnik Knina Marko Jelić donio je Odluku o provođenju radova za opće dobro bez naknade po kojoj će radno sposobni i djelomično radno sposobni korisnici socijalne naknade javnim radovima ili radovima za opće dobre odrađivati svoje socijalne naknade. Ukoliko se netko od korisnika bez opravdanog razloga ne odazove pozivu, Grad će obavijestiti Centar za socijalnu skrb i tim bi korisnicima, prema Zakonu, trebalo biti ukinuto pravo na socijalnu naknadu.

Na području Grada Knina je, prema podacima iz mjeseca rujna 2019. godine, koje je Gradu dostavio Centar za socijalnu skrb Knin, ukupno 339 radno i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade koji će u naredna tri mjeseca od Grada dobiti poziv kad se ukaže potreba za radovima za opće dobro.  Odluka se, naime, odnosi na listopad, studeni i prosinac ove godine, a korisnici socijalne naknade u radovima mogu sudjelovati najmanje 30 a najviše 90 sati mjesečno. Radovi će se provoditi prema utvrđenom rasporedu, sukladno potrebama utvrđenim od strane Grada Knina. Sa izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade.

Kako nam kažu u Gradu, ova Odluka donesena je 16. listopada 2019. godine i objavljena je u „Službenom glasilu Grada Knina“, broj 12/19 te stupa na snagu 26. listopada 2019. godine. Odluka je donesena, pojašnjavaju u Gradu, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Knin, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (čl 39.), a s ciljem omogućavanja osobama iz ove Odluke da se aktivno uključe u rad za opće dobro, kako bi primajući naknadu od Centra za socijalnu skrb, pridonijeli i široj društvenoj zajednici, odnosno sudjelovali u radovima u lokalnoj jedinici koji će pridonijeti kvalitetnijem stanovanju, a time i stvoriti sebi priliku ulaska na tržište rada.

‘Grad Knin će Centru za socijalnu skrb Knin dostavljati podatke o korisnicima koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro. Ukoliko se korisnik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu Grada Knina za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, sukladno članku 39. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada se umanjuje za pripadajući udio člana kućanstva koji se nije odazvao pozivu, o čemu će Grad Knin obavijestiti Centar za socijalnu skrb Knin.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, pojašnjavaju iz Grada’, kažu nam u Gradu.

Inače, ovakvu odluku je prošle godine donio i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak koji je, kako nam kaže, vrlo zadovoljan efektima jer su ovom mjerom uveli reda u sustav i značajno smanjili izdavanja za gradske socijalne naknade pa sad, kaže nam, novac ide na prava mjesta i onima kojima je stvarno potreban. Od prije je, pak, prakticiraju u tek nekoliko gradova, kao što su Mursko Središće, Orahovica, Đurđevac i Čazma u kojoj je dio korisnika ostao bez socijalne pomoći jer se odbio odazvati na javne redove, no nekoliko ih je zato na radovima za opće dobro pokazalo svoju kvalitetu pa su na kraju dobili i stalno zaposlenje u gradskom komunalnom poduzeću. (M.P.D.)