Grad Beli Manastir je jedan od onih koji, pokazuje naše terensko istraživanje, bilježi rast rođenih beba u 2020. godini. Prošle je godine, pokazuju privremeni i još uvijek neslužbeni podaci, na području Belog Manastira rođeno 55 beba, devet više nego u 2019. godini kad ih je bilo 46.

Grad Beli Manastir među prvima je koji su i u ovoj godini krenuli s povećanjem naknada za bebe koje su udvostručili – sa dosadašnjih 2.000 na 4.000 kuna po djetetu. Ovo je drugo povećanje naknada u protekle tri godine. Naknade su u 2018. također udvostručili, sa dotadašnjih 1.000 na 2.000 po djetetu. U ovoj godini su tako za naknade osigurali 160 tisuća kuna, čak 100 tisuća više nego što se za bebe izdvajalo u 2017. godini kada je gradonačelnik Tomislav Rob stupio na dužnost gradonačelnika.

Osim naknada za bebe Rob i njegova gradska uprava značajno su povećali i izdvajanja za studente – za stipendije su naime ove godine osigurali 280 tisuća kuna, 100 tisuća više nego što se izdvajalo 2017. godine. Ove godine tako dijele 72 stipendije, a po 700 kuna mjesečno dobivaju svi redovni studenti koji su se prijavili na natječaj.  Za 200 kuna je povećan i iznos stipendija. Također, od prošle su godine uveli i učeničke stipendije za koje su osigurali 60 tisuća kuna, pa u ovoj godini stipendiraju 22 učenika sa po 400 kuna mjesečno.

Inače, Grad Beli Manastir je jedan od onih koji, pokazuje naše terensko istraživanje, bilježi rast rođenih beba u 2020. godini. Prošle je godine, pokazuju privremeni i još uvijek neslužbeni podaci, na području Belog Manastira rođeno 55 beba, devet više nego u 2019. godini kad ih je bilo 46.

Pozitivne trendove potiču nizom demografskih mjera za koje su prošle godine izdvojili gotovo milijun kuna. Među prvim su gradovima koji mladim obiteljima subvencioniraju kupnju prve nekretnine do 5% vrijednosti nekretnine, maksimalno do 15 tisuća kuna.  Ovu su mjeru uveli na kraju 2019. godine i zbog velikog interesa nekoliko puta povećavali sredstva za nju, pa su u godinu i pol dana sufinancirali prvu nekretninu za 43 obitelji, za što su izdvojili preko 460 tisuća kuna.

Zbog interesa studenata povećavaju se i sredstva za stipendije. U prošloj su godini tako, kao što smo već naveli, dodijelili dvostruko više učeničkih stipendija nego u 2019. (22), a udvostručen je i broj studentskih stipendija koje su, uz to, povećane sa dotadašnjih 500 na 700 kuna.

Sufinanciraju troškove prehrane svim učenicima, kao i školski pribor i materijale na početku školske godine za što su lani izdvojili  155 tisuća kuna. Učenicima srednjih škola sufinanciraju se troškovi prijevoza i to u visini od 17,5 % od ukupne cijene učeničke karte bilo da je u pitanju prijevoz vlakom ili autobusom, a ostatak iznosa financira država odnosno županija.

Osim navedenih mjera, Grad Beli Manastir sudjeluje i u sufinanciranju ljetovanja školske djece s prebivalištem ili boravištem na području Grada Belog Manastira, a ljetovanje se organizira u “Vili Baranja” u Dramlju čiji je Grad vlasnik. U 2019. godini Grad Beli Manastir sufinancirao je boravak 109 djece u odmaralištu odnosno za učenike osnovne škole i djecu s alergijama, a ukupni iznos sufinanciranja iznosio je 56 tisuća kuna. Podmireni su i troškove prijevoza djece u iznosu od cca 24 tisuće kuna. (M.P.D.)