U proteklom mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine, pokrenuto je 85 različitih projekata, ukupne vrijednosti 156.227.620,00 kuna. Pokrenuto i realizirano je i 6 EU projekata. Usput, Novi Marof  je i grad s oko tisuću posto više povučenog europskog novca u 2019. u odnosu na 2018. godinu.

Proračun Grada Novog Marofa u posljednjih pet godina bilježi stalan rast. Pronatalitetnim,  demografskim i obrazovnim programima Grad Novi Marof uzor je i primjer drugima. Apsolutni je rekorder po iznosu koji je na početku školske godine osiguran za svakog učenika Srednje škole Novi Marof  i to čak pet tisuća kuna. Grad Novi Marof svrstava se među gradove s najvećim godišnjim povećanjem iznosa sredstava povučenih iz EU fondova za realiziranje raznih projekata. Ističe se i politikom odgovornog i učinkovitog gospodarenja otpadom, a naročito je zanimljiv uspjeh u razvoju kontinentalnog turizma i to unatoč aktualnim nedaćama izazvanim epidemijom novog koronavirusa pa su tako ostvarili najveći rast noćenja među malim i srednjim kontinentalnim gradovima…

Proračunski iznosi u proračunu Grada Novog Marofa rasli su u posljednjih pet godina kao malo gdje. Proračun koji je u 2016. iznosio 19,3 milijuna kuna, u 2020. je gotovo učetverostručen na 74,8 milijuna kuna. Proračun bilježi konstantan rast iz godine u godinu pa je u 2017. bio 25 milijuna, u 2018. -33,3 milijuna, u 2019.- 44,2 milijuna kuna. Pritom se istim, gotovo eksponencijalnim pozitivnim trendom, kretalo i izvršenje Proračuna: od 2016. i iznosa od 16,7 milijuna, preko 2017. i iznosa od 19,7 milijuna, nadalje u 2018. godini iznosa od 33,6 milijuna kuna, u 2019. iznosa od 45,3 milijuna do 2020. i  iznosa od 50,5 milijuna kuna.

U proteklom mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine, pokrenuto je 85 različitih projekata, ukupne vrijednosti 156.227.620,00 kuna. Pokrenuto i realizirano je i 6 EU projekata. Usput, Novi Marof  je i grad s oko tisuću posto više povučenog europskog novca u 2019. u odnosu na 2018. godinu.

Fokus Grada Novog Marofa je na budućnosti, a njegovu osobitu snagu predstavlja kontinuirano povećanje izdvajanja za demografiju i mlade pa se tako ovaj grad može podičiti brojnim demografskim mjerama. To je, jedna od temeljnih preokupacija gradonačelnika Siniše Jenkača i njegove gradske uprave pa su se i ulaganja u to područje povećavala u Proračunu od 118 tisuća kuna u 2017. do 184.000 kuna u 2020. godini, Pritom je za obrazovanje i predškolski odgoj u mandatnom razdoblju od 2017. do 2020. godine izdvojeno ukupno 17,1 milijun kuna, odnosno u 2017.- 3,5 milijuna, u 2018.-3,9 milijuna kuna, u 2019.- 4,5 milijuna i 2020.- 5,2 milijuna kuna.

U 2020. godini povećani su iznosi potpora za novorođenčad te je s ranijih izdvojenih 187 tisuća kuna u gradskom proračunu iznos osiguranih sredstava povećan na 230 tisuća kuna, s tendencijom i namjerom da taj iznos nadalje dalje u narednim godinama. Grad Novi Marof za rođenje prvog djeteta izdvaja potporu u iznosu od tisuću kuna, za rođenje drugog djeteta iznos od dvije tisuće kuna, a za rođenje svakog sljedećeg djeteta po tisuću kuna više pa je tako u 2020. za ukupno 102 novorođena mališana iz gradskog proračuna isplaćeno ukupno 184.000,00 kuna.

Grad Novi Marof u vrhu je i po iznosima koje izdvaja iz proračuna za sufinanciranje vrtića što dokazuje činjenica da se nalazi među 12 gradova koji su u analizirane tri protekle godine za dječje vrtiće izdvajali preko 20 posto proračuna. Neprekidno se ulaže i u poboljšanje materijalnih uvjeta u gradskom vrtiću Dječji vrtić Novi Marof pa je u prošloj godini u kojoj je završena rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića pri čemu je vrijednost izvršenih radova i utrošenog materijala iznosila 10,4 milijuna kuna, od čega  je sredstvima iz EU fondova pokriveno 6,7 milijuna kuna, dok je ostatak financiran vlastitim sredstvima. Nužno je spomenuti i projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Novi Marof za čije ostvarenje je dodatno potrošeno gotovo 3 milijuna kuna. Dogradnjom i uređenjem  dječjeg vrtića povećani su postojeći kapaciteti za dodatnih 150 djece, a planira se zapošljavanje još osmero odgojitelja, stručnog suradnika i dvoje radnika tehničke službe. Ekonomska cijena vrtića trenutno iznosi  1.377,00 kn mjesečno po djetetu, a Grad, ovisno o prihodima i socijalnom statusu roditelja, sufinancira iznos cijene smještaja djeteta u vrtiću te roditelji plaćaju iznose od 374,00 do 708,00 kuna, dok ostatak do iznosa pune ekonomske cijene smještaja, plaća Grad.

U 2020. godini u Gradu Novog Marofu povećana su i izdvajanja za sufinanciranja gradskog i privatnog vrtića te asistenata koji rade u njima. Tako je u protekloj godini za namirenje ove potrebe bilo osigurano 4.088.597,19 kuna u proračunu. Godinu ranije, iznos izdvojen za provođenje spomenute mjere bio je nešto niži te je iznosio 3.551.050,66 kuna. Važno je napomenuti i da se svakom predškolskom djetetu s prebivalištem na području Grada sufinancira boravak u vrtiću pa se sufinancira i boravak djece u privatnim vrtićima koji djeluju na novomarofskom području, ali i izvan njega.

Grad Novi Marof, u duhu ulaganja u djecu i mlade, izdašan je i prema školama i školarcima. Učenicima Srednje škole Novi Marof osigurava besplatne udžbenike, a učenici prvog razreda i prijenosna računala. Za sufinanciranje školske kuhinje za osnovnoškolce, osigurani iznos je uvećan gotovo tri puta i iznosi 70.000 kuna godišnje, a za školski prijevoz povećanje je bilo nešto manje; naspram 22.600 kuna pretprošle godine, u 2020. učenicima je prijevoz sufinanciran s 33.904,61 kuna. Za produženi boravak u osnovnim školama iz novomarofskog proračuna u 2020. godini utrošeno je 264.647,22 kuna što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2019., a veća financijska sredstva izdvojena su i za školske učeničke klubove kojima je minule godine uplaćeno 20.000 kuna. Za kapitalne pomoći osnovnim i srednjoj školama na području Grada Novog Marofa izdvojen je također osjetno veći iznos u odnosu na 2019. godinu, odnosno  499.375 kuna.

Grad Novi Marof jedan je od još uvijek rijetkih gradova koji nagrađuje i stimulira izvrsnost pa je i naša prošlogodišnja velika terenska anketa pokazala da tek 16 gradova nagrađuje svoje najbolje učenike, a njihove mentore svega 11. Grad Novi Marof tako profesore mentore koji postižu visoke rezultate nagrađuje iznosom do dvije tisuće kuna koliko dodjeljuje i učenicima koji, primjerice, ostvare prva mjesta na natjecanjima. Promatrajući ukupne iznose osigurane u proračunu za ovu svrhu, za poticanje izvrsnosti Grad Novi Marof može se svrstati u Top 10  po izdvajanju za tu namjenu – između 55 i 60 tisuća kuna.

Kao i ranijih godina, i za ovu školsku godinu 2020/21. svim učenicima 1. razreda Srednje škole Novi Marof osigurana su prijenosna računala, za što je Grad iz proračuna izdvojio 186 tisuća kuna, dok je za nabavu udžbenika izdvojio iznos od oko 104 tisuće što je ukupno 290 tisuća kuna čime je Novi Marof postao lider i po izdvojenim sredstvima po učeniku u RH.

Nedavnom analizom na temelju podataka Ministarstva financija o proračunskom izdvajanju za školarine i stipendije u 2019. godini, utvrdili smo, pak, kako je Novi Marof među 20 najboljih po trendu povećanja i tih sredstava. U veljači je gradonačelnik Siniša Jenkač potpisao ugovore za dodjelu stipendija u 2020./21. pa Grad stipendira ukupno 53 studenta, devet po socijalnom programu, uz 44 nadarena studenta. Nešto ranije od zaključivanja navedenih ugovora sa studentima, potpisani su i ugovori s učenicima srednjih škola temeljem kojih je dodijeljeno 39 stipendija za deficitarna zanimanja u pojedinačnim iznosima po 500,00 kuna što sveukupno čini oko 100 dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija.

Inače, Grad Novi Marof je prije dvije godine bio jedan od prvih gradova koji je uveo stipendije za učenike koji upišu obrazovne programe za deficitarna zanimanja što je mjera koja je vrlo brzo donijela rezultate budući je već iduće godine zabilježen dvostruki porast interesa za tu vrstu obrazovnih programa. Stipendije se,  studentima koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije, dodjeljuju u iznosu od 600,00 kuna, dok se studentima koji se obrazuju na području ostalih županija ili izvan Republike Hrvatske isplaćuju mjesečni iznosi od 800,00 kuna.

Kako napominju u Gradu Novom Marofu, s istom politikom ulaganja u mlade nastavit će i dalje jer im je namjera, uz studente deficitarnih zanimanja i one koji se podupiru prema socijalnom programu, stipendirati i sve ostale studente koji zadovolje zadane kriterije, a prema trenutnim pokazateljima radilo bi se o nekih 150 do 200 stipendija. Iznos koji je isplaćen iz gradskog proračuna u 2020. godini za studentske i učeničke stipendije je 548.000,00 kuna, dok se u 2021. godini u navedenu svrhu planira isplatiti  iznos od 770.000,00 kuna.

Naposlijetku, spomenimo još jednu mjeru kojom se nastoji olakšati i uljepšati život najmlađim stanovnicima Grada. Naime, OŠ Novi Marof sve do prošle godine dostavljala je popis učenika iz obitelji slabijeg imovinskog statusa temeljem kojeg je Grad uplaćivao potrebna financijska sredstva dostatna za ljetovanje svakog navedenog djeteta. Škola je sredstva prosljeđivala odmaralištu ili hotelu u kojem su djeca tijekom ljetovanja bila smještena. Grad Novi Marof je tako svake godine financirao ljetovanje za osmero do petnaestoro djece, ovisno o broju djece s popisa kojeg bi dostavila škola. Prošle godine, zbog pandemije bolesti COVID-19 izazvane ovim koronavirusom, otkazana su sva učenička ljetovanja, ali će se nastaviti s provođenjem ove mjere, čim okolnosti budu dopuštale.

Grad Novi Marof aktivno sudjeluje u pružanju pomoći i socijalno ugroženim i najstarijim sugrađanima koje podupiru sa 643 tisuće kuna. Grad se tako pridružio i projektu ‘Nemirni uMirovljenici’ koji je obuhvatio informatičke edukacije, radionice, dramsku i plesnu skupinu i zbor za preko 260 umirovljenica i umirovljenika. Također se pridružio i projektu ZAŽELI  u čijem ostvarenju sedam osoba ženskog spola brine o 42 nemoćna korisnika.

Novi Marof u našem je velikom izboru najboljih gradova 2019. ušao u utrku i dospio među nekoliko najuspješnijih unutar kategorije gospodarstvo, a za što su, između ostalog, zaslužni i pokazatelji prosječne zaposlenosti i pokrivenosti proračunskih rashoda prihodima. Na području Grada djeluje preko stotinjak većih, srednjih i malih poduzeća, dok se obrtništvom i malim poduzetništvom bavi oko 300 poduzetnika. U današnjem Novom Marofu zaposleno je preko 3.700 radnika. Uz postojeću Poduzetničku zonu u Novom Marofu iza autobusnog kolodvora  te Poduzetničku zonu u Ključu, odlukama Gradskog vijeća Grada Novog Marofa osnovane su dvije nove poduzetničke zone i to Poduzetnička zona Možđenec jug, s proizvodnom namjenom na površini 7,23 ha, i Poduzetnička zona Oštrice – Ključ, također proizvodne namjene na 6,4 ha čijim osnivanjem se stvaraju uvjeti za razvoj gospodarstva, ali i ravnomjerni razvoj svih dijelova Grada.

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa donijelo je na svojoj sjednici 19. veljače ove godine i odluku kojom se dodatno pomaže poduzetnicima pogođenim pandemijom koronavirusa čija je svrha otklanjanje štete koju trpe radi posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2, prije svega, ugostiteljima i vlasnicima teretana, fitnes centara i sportskih i rekreacijskih centara. Podsjetimo, prethodno donijeta odluka o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima za otklanjanje štete nastale epidemijom COVID-19 iz prosinca 2020. godine izmijenjena je na način da se ostvarivanje potpore omogući po završetku korištenja potpora iste namjene s državne razine, a nakon produženja trajanja epidemioloških mjera.

Mjere pomoći gospodarstvu i građanima odnosile su se i na oslobađanje od plaćanja zakupnine za poslovne prostora u vlasništvu Grada svih zakupnika koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH na proljeće 2020. godine za razdoblje dok im je bio onemogućen rad i za razdoblje kada im ti troškovi nisu bili nadoknađivani drugim mjerama koje su bile donesene na državnoj razini, zatim na oslobađanje od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i obustavljanja pokretanja prisilne naplate potraživanja Grada Novog Marofa.

Treba naglasiti da je u prethodnoj, izuzetno zahtjevnoj godini, kada su u pitanju uslužne djelatnosti, Grad Novi Marof zabilježio odličan turistički rezultat. Premda su, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2019. ostvarili najveći rast noćenja u odnosu na prethodnu godinu, i to čak 108 posto, u Novom Marofu prezadovoljni su i rezultatima iz 2020. godine. Prema nacionalnom sustavu eVisitor, u odnosu na godinu ranije, zabilježen je porast od 77 posto dolazaka i 90 posto ostvarenih noćenja više. Nadaju se da će se i ubuduće, čim situacija dozvoli, također u cijelosti puniti turistički kapaciteti, s obzirom na prekrasnu prirodu, blizinu većih gradova i dobru prometnu povezanost Grada. Nastavljaju, napominju, s edukacijama za privatne iznajmljivače, a potom i povezivanjem usluge smještaja s eno gastronomijom, OPG-ovima i ponudom raznih oblika aktivnog turizma.

Nastavno na ranije opisani trend u razvoju turizma na području Grada Novog Marofa, Grad kontinuirano vodi brigu o zaštiti okoliša te je potrebno spomenuti kao jedan od najznačajnijih projekata upravo  Održivo gospodarenje otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici vrijedan 488,4 tisuća kuna. Prošle je godine od planiranih 13,9 milijuna kuna za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom utrošeno nešto više od 11,8 milijuna, što znači da realizacija tih programa iznosi 85 posto. Većina investicija izvršena je u cijelosti, osim sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Čret gdje su tijekom 2020. izvedeni gotovo svi radovi, ali je zbog pandemije završetak tog projekta ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna produžen do konca travnja ove godine, kada je izdana i uporabna dozvola. Prošle godine Grad Novi Marof nabavio je i spremnike za odlaganje plastike, stakla i biorazgradivog otpada, a tijekom 2021. očekuje se dostava spremnika za papir te manjih spremnika za odlaganje biorazgradivog otpada. Izgrađeno je i reciklažno dvorište vrijedno više od 3 milijuna kuna.

Ukupna količina komunalnog otpada prikupljena u 2020. godini iznosila je 1.865 tona. Pretpostavka je kako je do povećanja količine skupljenog otpada po glavi stanovnika u odnosu na 2018. i 2019. godinu, došlo uslijed poboljšanja životnog standarda stanovništva.

U proteklom mandatnom razdoblju od 2017. do 2021., pokrenuto je 85 različitih projekata, ukupne vrijednosti – 156.227.620,00 kuna. Pokrenuto je i realizirano i 6 EU projekata, vrijednosti 30.837.634,30 kuna. Novi Marof je s oko tisuću posto više povučenih sredstava u 2019. u odnosu na 2018., među gradovima s najvećim godišnjim povećanjem povlačenja sredstava iz EU fondova.

Grad Novi Marof osobito je ponosan na početak realizacije jednog od najvećih projekata na svom području u posljednjih 50 godina, a  to je izgradnja istočne obilaznice čija je vrijednost s uključenim troškovima projektiranja i otkupa zemljišta 147 milijuna kuna.

Od manjih projekata koji će poboljšati kvalitetu života građana Grada Novog Marofa, značajno je spomenuti ,  izgradnju LED javne rasvjete, uređenje društvenih i vatrogasnih domova, šetnica, parkirališta i autobusnih stajališta, modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, sanacije klizišta, izgradnju i obnovu dječjih i sportskih igrališta, besplatan pristup bežičnom internetu u okviru Wifi4EU projekta.

Ovih dana obnavlja se i uređuje prostor u kojem je ranije bio smješten Centar za socijalnu skrb koji će, nakon preuređenja putem natječaja biti dan u zakup, u tijeku je izrada projekta novog groblja i uređenje gradske tržnice, priprema se Aglomeracija. Kulturni centar ‘Ivan Rabuzin’ dobit će vlastitu fotonaponsku elektranu za izgradnju koje je procijenjena vrijednost radova oko 346 tisuća kuna…

Prihodi i primici Grada u 2021. planirani su u iznosu 91.132.000 kuna iz kojih sredstava Grad nastavlja ulagati u komunalnu infrastrukturu pa se za program izgradnje iste izdvojiti 27 milijuna kuna, uz dodatnih 4,1 milijun kuna za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Planirani iznos za održavanje komunalne infrastrukture je 4,35 milijuna kuna. U izgradnju društvene infrastrukture, planirano je ulaganje iznosa od 19,4 milijuna, između ostalog i ulaganje u obnovu zgrade glazbene škole, kao i uređenje i opremanje zona za razvoj poduzetništva. Za sport je predviđeno 750.000,00 kuna, a za kulturu 2,7 milijuna kuna. (Pero Livajić)