Grad Opatija i ove godine nastavlja s Programom poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa, koji je upravo na javnoj raspravi, za što je u proračunu za 2021. godinu planirano 1.600.000,00 kuna.

Kao i u prijašnjim godinama, građani Opatije mogu ostvariti poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba, za početak obavljanja registrirane djelatnosti, subvencije kamata na kredite, dobiti poticaje za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora, kao i poticaje za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova.

Novost su poticaji za studiranje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji. Ovaj oblik poticaja namijenjen je obrtima i slobodnim zanimanjima koji imaju prebivalište na području Grada Opatije čiji nosioci ili članovi uže obitelji tijekom 2021. g. upisuju studijsku godinu u statusu redovnog ili izvanrednog studenta na visokom učilištu, odnosno veleučilištima ili sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Studiji obuhvaćaju: stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski studij i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij. Iznos poticaja iznosi 50% troška školarine, a najviše do 3.000 kuna godišnje za svaku godinu studija.

Poduzetnici iz Opatije tako za svaku novozaposlenu osobu dobivaju od 10.000 do 15.000 kuna jednokratnih poticaja, kao i mjesečne poticaje u visini od 20 do 30 posto plaće, maksimalno do 4.000 kuna mjesečno, ovisno o dobi novozaposlenih.

Nadalje, potpore se dobivaju i za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja, i to jednokratno 10 tisuća kuna i po dvije tisuće kuna mjesečno, a za otvaranje OPG-a jednokratno 6 tisuća kuna i po tisuću kuna mjesečno.

Grad poduzetnicima subvencionira kamate na kredite, kao i troškove prijava na EU projekte  do maksimalno 20 tisuća kuna. U 2020. godini je prema Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa primljeno ukupno 49 zahtjeva. Realizirano je i 16 ugovora po zahtjevima zaprimljenima u 2019. godini. Potpisano je ukupno 50 ugovora, a  još 14 zahtjeva zaprimljenih u prosincu je u pripremi za realizaciju.

Na području Opatije, prema podacima Poslovne Hrvatske, u 2020. godini otvoreno je 55 novih obrta i 61 tvrtka, čemu značajno doprinosi i gradski Program poticaja. (Grad Opatija, m.p.d.)