Mali Lošinj, Grad koji broji oko 8.200 stanovnika nastanjenih u 14 različitih mjesta, obilježio je svoj dan, a tom prigodom gradonačelnica Ana Kučić izdvojila je i najznačajnije projekte u Gradu napravljene u godinu dana, ali i one koje predstoje. Ove godine uvedene su stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Lošinja, stipendiraju se godinama i studenti, pa njih 60 mjesečno prima 850 kuna, za rad vrtića izdvaja se iz proračuna 10 milijuna kuna, a uz otvaranje novih igrališta prijavljeni su i projekti energetske obnove zgrada vrtića u Malom i Velom Lošinju.  Ove godine izdvojeno je 328 tisuća kuna vrijednih potpora poduzetnicima i poljoprivrednicima. Priprema se veći projekt stanogradnje, uz projekt aglomeracije u planu je dodatno napraviti i oborinsku odvodnju, gradit će se nove elektropunionice za automobile, ali i za bicikle, kreće se u projekt gradnje biciklističke staze oko otoka, a ovih dana trebala bi se dobiti i građevinska dozvola za gradnju dugo očekivanog aerodroma.

– Zdravstvo, školstvo, prometna povezanost, stanogradnja i mnogobrojni drugi infrastrukturni projekti, područja su u kojima smo u proteklih godinu dana postigli napredak, kaže gradonačelnica i dodaje: –  Proračun iznosi 106 milijuna kuna, od čega se čak 52 milijuna kuna odnosi na kapitalne projekte i investicije. No, ono što nas razlikuje od drugih gradova, nisu veliki građevinski projekti koji zadovoljavaju opće, javne interese, iako ni njih ne nedostaje, već briga za one kojima je to najpotrebnije. Na Lošinju živi gotovo 1300 djece, stoga je važno da budemo u dobroj suradnji sa svim ustanovama, radilo se o vrtićkim mjestima, prijevozu i marendama osnovnoškolaca, besplatnim udžbenicima, stipendijama studenata, nagradama povratnicima nakon fakulteta ili drugim potporama. U Dječjem vrtiću Cvrčak trenutno je 276 djece. O njima uz, odgajateljice i tehničko osoblje, brinu i dvije psihologinje, dvije radne terapeutkinje, logopedica i pedagogica. Moramo naglasiti kako je to nadstandard kojim se ne mogu pohvaliti ni puno veće sredine od naše. U našem vrtiću rad je organiziran u šesnaest skupina i to: u Malom Lošinju, u talijanskoj podružnici Perli, te u Velom Lošinju i u Nerezinama. Za redovan rad vrtića Grad godišnje izdvaja više od 10 milijuna kuna. Za programe Osnovne i Srednje škole, iako nismo osnivači, na godišnjoj razini izdvajamo 560 tisuća kuna, koji se prvenstveno odnose na izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te na cjelodnevni boravak u prva 4 razreda osnovne škole. Od ove godine uveli smo stipendije za učenike srednje škole koji se školuju izvan Lošinja, a već godinama, s mjesečnim iznosom od 850 kuna, stipendiramo i oko 60 redovnih studenata, te jednog studenta iz Grada Vukovara. U sklopu projekata uređenja dječjih igrališta, nedavno smo uredili i svečano otvorili igralište u centralnom objektu dječjeg vrtića, projekt vrijedan 1,7 milijuna kuna. Izrađeni su projekti i pripremljena dokumentacija za kandidiranje 14,5 milijuna kuna vrijednog projekta Energetske učinkovitosti na zgradama našeg vrtića u Malom i Velom Lošinju čime bismo zatvorili niz velikih, kapitalnih ulaganja i aktivnosti koje pridonose unapređivanju uvjeta rada predškolskog odgoja na području našeg grada – kaže gradonačelnica Kučić te izdvaja i važna ulaganja u zdravstvo.

– 1.3 milijuna kuna godišnje iz gradskog proračuna izdvajamo za troškove raznih zdravstvenih ustanova poput pedijatrijske ambulante, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za hitnu medicinu, Centra za hemodijalizu, te troškovi stacionara i turističkih ambulanti. Više od 10 godina financiramo dolaske liječnika specijalista, odnosno psihijatra, okulista, otorinolaringologa, ortopeda i urologa, te sufinanciramo rad kirurga i interniste. Uz opremanje ambulanti  u Lošinju i na otocima, financiramo rad medicinskih sestara na Susku i Unijama, te rad medicinskog tehničara na hitnoj – govori Kućić.

Velika su i ulaganja u poduzetništvo, a ove su godine dodijeljene 328 tisuća kuna vrijedne potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima.

– Kako bi se omogućilo jednostavnije i kvalitetnije bavljenje poljoprivredom za više od 30 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su smješteni na prostoru Ćunskog, Grad Mali Lošinj je uložio gotovo 500 tisuća kuna u izgradnju vodovoda.u dužini od 2180 metara. Uz izgradnju cjevovoda, postavljeno je i desetak hidranata. Na taj način otvara se mogućnost privođenja većeg broja novih parcela poljoprivrednoj proizvodnji, a postojećima se olakšava svakodnevno funkcioniranje. Dostupnost vodoopskrbe i uspostava infrastrukture važni su preduvjeti za sprečavanje požara pa smo na ovaj način sigurniji kako će ovaj projekt doprinijeti boljoj zaštiti ljudi i njihove imovine – nastavlja gradonačelnica.

Velika novina u Gradu je objavljivanje Javnog poziva  za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam koji se donosi za razdoblje od 5 godina. Uz ranije izgrađene dvije zgrade na predjelu Kalvarija, trenutno se grade dvije nove sa ukupno 8 stanova u vrijednosti od 6,9 milijuna kuna.

Uz to, priprema se i jedan veći projekt stanogradnje kojim bi se, u prvoj fazi, izgradilo 50-ak stanova u Nerezinama, Ćunskom, Velom i Malom Lošinju, a po donošenju urbanističkih planova uređenja poput UPU Artatore koji je trenutno u izradi, uslijedit će slijedeće faze po istom principu, te je za očekivati preko ukupno 150 novih stambenih jedinica u slijedećem razdoblju.

Od Ministarstva državne imovine Grad je dobio na uporabu dvije nekretnine u svrhu smještaja osoba deficitarnih zanimanja. Radi se o 2 nekretnine sa ukupno 8 stambenih jedinica u Nerezinama koje će se urediti i namijeniti kadrovskim potrebama Grada. Unatrag nekoliko mjeseci od Ministarstva državne imovine dobivene su još dvije nekretnine. Prva je bivša vojna nekretnina „Dom JNA“ i „Bećaruša“ koje smo dobili radi izgradnje centra novoosnovanog Instituta za more, zajedničkog projekta Grada Malog Lošinja i „Plavog svijeta“, a druga je zgrada Carinarnice namijenjena trajnom smještaju raznih državnih i županijskih institucija koje su trenutno u manje adekvatnim prostorima.

U tijeku su radovi na Kadinu, dio se odnosi na uređenje plaže, a dio na rekonstrukciju magistralnog cjevovoda koji je dotrajao s obzirom na godinu izgradnje, a po dovršetku prve dionice cjevovoda, nastavit će se uređenje plaže Kadin.

Svečana sjednica Gradskog vijeća

Uz projekt aglomeracije koji je vrijedan čak 380 milijuna kuna i planira se izvesti kroz 4 godine, Grad planira izvesti oborinsku odvodnju, te na svim dijelovima uz trasu izgraditi biciklističke staze ili šetnice.

Gradonačelnica je najavila i predstojeće projekte u Gradu. Zahvaljujući programu Tajništva za otoke, cresko-lošinjski arhipelag ušao je među 26 drugih otoka koje će podržati Tajništvo za otoke te će im pružiti pomoć prilikom kreiranja plana tranzicije prema „čistoj” energiji. U svim mjestima i na manjim otocima koji pripadaju Gradu postavljeno je 16 pametnih klupa te elektropunionica za automobile u ulici Priko. U planu je postavljenje punionica za automobile na području Nerezina i Velog Lošinja, te elektropunionica za bicikle u Malom Lošinju, Nerezinama i Velom Lošinju.

–  Neke projekte smo već pokrenuli poput stvaranja preduvjeta za fotonaponsku elektranu na Unijama koju razvijamo kroz projekt Samoodrživog otoka Unije, te smo u suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje PGŽ pokrenuli izradu idejnog projekta sve do lokacijske dozvole za fotonaponsku elektranu u Ustrinama. Radimo na razvoju širokopojasne infrastrukture, pametnom upravljanju vodoopskrbom i komunalnim uslugama. Sve naše zgrade imaju energetske preglede, sufinanciramo zamjenu azbestnih krovova našim sugrađanima, potičemo ih da ugrađuju solare na vlastite obiteljske kuće, sufinanciramo kamate za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Više od 95% naših kućanstava ima tekuću vodu, čak i na otoku Iloviku koji je od Vranskog jezera udaljen više od 60 km, dok otoci Susak i Unije dobivaju vodu iz desalinizatora. Ove godine, otvorili smo reciklažno dvorište. Ovom investicijom, koja ukupno iznosi 3,5 milijuna kuna, od čega smo osigurali 3 milijuna bespovratnih sredstava, omogućeno je odvojeno prikupljanje otpada te njegovo privremeno skladištenje kako bi se isti mogao pripremiti za ponovnu upotrebu. Izgradili smo javnu rasvjetu na području od Valdarki pa sve do hotela Punte u dužini od 1,6 kilometara gdje je postavljeno 70-ak rasvjetnih tijela. S ciljem smanjenja utrška energije i održavanja, kao i smanjenja CO2 i zaštitu okoliša, napravili smo energetski pregled javne rasvjete kao i projekt rekonstrukcije za 3 tisuće rasvjetnih tijela, što uz izdvajanje ormarića za javnu rasvjetu iz trafostanica te nužnu nadopunu, iznosi 10 milijuna kuna, a planirat će se u proračunu za 2020. godinu. Uskoro  započinju  radovi u luci Mrtvaška na izgradnji luke s lukobranom  i pripadajućim gatom. Županijska Lučka uprava ovih je dana raspisala javnu nabavu za veliki kapitalni projekt sanacije i produženja pristana na Unijama  vrijednosti 37,4 milijuna kuna. Nastavit će se i projekt izgradnje vodovodne mreže  duž otoka predviđene vrijednosti 5,5 milijuna kuna. Uskoro se u suradnji s Jadranka grupom kreće u 30 milijuna kuna velik projekt izgradnje biciklističke staze  oko  otoka. U idućim godinama gradit će se i aerodrom za koji se ovih dana očekuje izdavanje građevinske dozvole – zaključuje gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kućić. (L.K.)