Gradonačelnik grada Bakra , Tomislav Klarić, objavio je Javni poziv za realizaciju Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bakra u 2020. godini putem dodjele poduzetničkih kredita. Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem na području grada Bakra i koji ulažu na području grada Bakra. Korisnik kredita može ostvariti pravo na subvencioniranje kamate po dva odobrena poduzetnička kredita istovremeno.

Kreditna sredstva namijenjena su za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata, uređenje objekata u funkciji turizma, nabavu opreme, nabavu prijevoznih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti (osim osobnih vozila za osobne potrebe) i nabavu plovila u funkciji poduzetništva. U pitanju su kunski krediti bez valutne klauzule, a odobravaju se ovisno o kreditnoj sposobnosti poduzetnika i kvaliteti projekta. Minimalni iznos kredita je 30 tisuća kuna, a maksimalni milijun kuna.

Rok otplate kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata uključujući uređenje objekata u funkciji turizma je do 10 godina uključujući poček od jedne godine, a za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, prijevoz sredstava i plovila rok je do sedam godina. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. Način korištenja kredita je sukcesivno ili odjednom, sukladno ugovoru između banke i korisnika kredita, a korisnik kredita otplaćuje ga u mjesečnim tj. tromjesečnim obrocima.

Kamatna stopa iznosi 5, 40 % fiksno godišnje, a obračunava se i otplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i tijekom otplate kredita. Grad Bakar subvencionira dio redovne kamatne stope u visini 4 p.p. godišnje, fiksno, tijekom otplate kredita, a razliku do visine redovne kamatne stope snosi korisnik kredita. Sve ostale informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Bakra. (V.H., Grad Bakar)