Gradonačelnik Grada Belišća, Dinko Burić, donio je Odluku o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova. Grad Belišće je kroz program Javni rad u 2020. godini dobio odobrenu kvotu za zapošljavanje 11 osoba s područja Grada Belišća u trajanju od tri mjeseca i 6 osoba romske nacionalne manjine  u trajanju od tri mjeseca.

Javni radovi će se obavljati u razdoblju koje će biti određeno prema dostavljenoj Pozitivnoj ocjeni zahtjeva za javni rad u 2020. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Kroz program Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. Gradu Belišću odobrena je kvota za zapošljavanje 16 osoba romske nacionalne manjine u trajanju od 3 mjeseca. Osobe romske nacionalne manjine prijavljuju se Vijeću romske nacionalne manjine, a koje će Gradu Belišću dostaviti popis osoba za rad u programu javnih radova.

Kandidati se mogu prijaviti ako u posljednje tri godine nisu radili u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci. Detaljnije informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Belišća. (V.H., Grad Belišće)