Prošlog tjedna uveden je u posao Izvođač radova na projektu „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca.
Nositelj projekta je Grad Benkovac, a partner je Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac.
Temeljem provedenog postupka javne nabave radova za izvođača radova izabrana je Zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Kruševo-put d.o.o. iz Smilčića i Ingra d.d. iz Zagreba. Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.560.986,44 HRK sa PDV-om, s rokom završetka od 12 mjeseci.
Za izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu izabran je Civil Engineering Consultancy d.o.o. iz Zadra, dok je za uslugu projektantskog nadzora izabran 4M Projekt d.o.o. iz Splita.
Projekt „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ je podijeljen u dvije funkcionalne cjeline koje su neovisne. Prva funkcionalna cjelina je predmet radova i odnosi se na obnovu prometnice, obnovu javne rasvjete, obnovu parkirališnih mjesta te izvedbu crpne stanice i tlačne kanalizacije.
Očekivani rezultati projekta su obnovljena prometnica, obnovljena javna rasvjeta, obnovljena parkirališna mjesta te izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda.
Projekt „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ jedan je od komplementarnih projekata Intervencijskog plana Grada Benkovca, koji je prema izrađenoj evaluaciji prioriteta značajan projekat Intervencijskog plana Grada Benkovca.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Benkovca. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. (Grad Benkovac)