U ime Grada Bjelovara gradonačelnik Dario Hrebak potpisao je 35 novih ugovora sa studentima koji prebivalište imaju na bjelovarskom području.

Studenti u prvoj godini, nakon potpisivanja ugovora, dobivaju sedam stipendija, a u narednim godinama deset stipendija. Iznos stipendije je 800 kn na mjesec. Uz to, u proračunu je za ovu godinu osiguran novac i za stare stipendiste, njih 63-je. Ukupno govorimo o 750.000,00 kn za 98 stipendija koje se isplaćuju od siječnja ove godine. Podsjetimo i da su sve prijave za stipendiranje, na temelju natječaja koji je proveo Grad Bjelovar na svojim internetskim stranicama, išle preko aplikacije, odnosno e-obrasca koji je predstavljen uz sam natječaj u studenome.

Ono što je bitno napomenuti je i da je u proračunu ove godine, putem redovnog financiranja, osiguran novac i za stipendiranje studenata 1. godine Veleučilišta u Bjelovaru.

Naime, učenici najbolje rangirani na državnoj maturi koji upišu naše Veleučilište, njih 10, primat će stipendiju u iznosu od 7 i pol tisuća kuna na godinu. O dodjeli tih stipendija putem natječaja odlučivati će Veleučilište. (Grad Bjelovar)