Iz Proračuna Grada Čazme za 2021. godinu (za akademsku godinu 2021./2022.) isplatit će se jednokratna novčana pomoć za redovite studente u jednokratnom iznosu od 1.000 kuna po studentu i studentici. Jednokratna pomoć odobrava se za jednu godinu školovanja.

Grad Čazma ovu pomoć isplaćuje od 2016. godine, lani ju je ostvarilo 64 studenata, a ove je godine za tu namjenu osigurano 70.000 kuna u gradskom proračunu.

Pravo sudjelovanja imaju SVI studenti koji ostvaruju sljedeće uvjete: prebivalište na području Grada Čazme, status redovnog studenta preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj i studenti koji nisu primatelji stipendije po bilo drugoj osnovi (kandidati koji trenutno primaju stipendiju po bilo kojoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na ovu jednokratnu novčanu pomoć).

Rok za predaju zahtjeva je najkasnije do 20.10.2021. (Grad Čazma)