Gradonačelnik Grada Labina sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, donio je Provedbeni program Grada Labina 2021.-2025

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Provedbeni program je temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije gradske uprave s građanima.
Kroz ovaj dokument definirani su postojeći potencijali i potrebe te prezentirani prioriteti i mjere koje će se provoditi u aktualnom mandatu.

„Osim potpune transparentnosti gradskih financija po čemu smo prepoznati kao primjer dobre prakse, ovo je još jedan dokument kojim razinu transparentnosti dižemo na viši nivo. Naime, kroz ovaj dokument jasno je vidljivo sve ono što je obećano u kampanji  i što se planira ostvariti tijekom mandata. Tako je na jednom mjestu moguće pratiti tijek ulaganja i ostvarenih investicija, kao i planova za razvoj jedne zajednice. Jednako tako, nakon što sve jedinice lokalne i regionalne samouprave donesu svoje provedbene programe, što je iznimno važno,  država će u skupnom dokumentu moći realno i jasno uvidjeti koje su realne potrebe lokalnih zajednica i temeljem tih potreba raspisivati natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih fondova. Time će se uvelike poboljšati kvaliteta raspisanih natječaja, odnosno podignuti razina povlačenja sredstava i realizacije projekata putem istih, čime se dosad kao država ne možemo previše pohvaliti. Ovo je jedan strateški dokument koji razinu efikasnosti i mjerljivosti kvalitete zaista znatno poboljšava, a građanima daje jasnu sliku i konkretne podatke o tome jesu li predizborna obećanja ostvarena.“ – istaknuo je gradonačelnik Valter Glavičić objašnjavajući važnost donesenog strateškog dokumenta Grada.

Razlika između ovog oblika dokumenta i ostalih strateških, sličnih dokumenata je taj da se Provedbeni programi mogu, ukoliko je to potrebno, na godišnjoj razini revidirati, odnosno nadopunjavati.

Provedbeni program Grada Labina za period 2021.-2025.  dostupan je na službenim gradskim stranicama. (Grad Labin)