Potres koji je u rano nedjeljno jutro snažno pogodio Zagreb i širu okolicu, nanio je i ozbiljnu štetu gradu Donjoj Stubici s druge strane Medvednice. Kako bi se popisala sva šteta nastala potresom, Gradska uprava pokrenula je proces prijava novonastale štete pomoću obrasca koji se treba ispuniti do 1. travnja 2020. godine.

Prijave se zaprimaju putem elektronske pošte (e-mail) komunalnog redara M. Kebeta – milan@donjastubica.hr.

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar zbog velike štete na stambenim i gospodarskim objektima proglasio je prije dva dana prirodnu nepogodu. Prema zakonu i članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19) obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode unese sve zaprimljene procjene štete u Registar šteta.

Obrazac se može ispuniti na sljedećoj poveznici – /files/OBRAZAC PN (4)(1).docx (Grad Donja Stubica)